JAKIE SĄ ZARZĄDZENIA RADY BEZPIECZEŃSTWA W BELGII I W JAKI SPOSÓB MAJĄ ONE SPOWODOWAĆ ZMNIEJSZENIE PANDEMII KORONAWIRUSA?

Sytuacja epidemiczna w związku z epidemią COVID-19, opublikowane dane epidemiczne na dzien 19.03.2020

 • 2257 zachorowań, w tym 37 zgonów
 • 309 nowych przypadków w ciągu ostatnich 24 godzin (65% we Flandrii, 20% w Walonii i 9% w Brukseli). Mapka przedstawia dystrybucje geograficzną potwierdzonych przypadków w Belgii.

JAKIE SĄ ZARZĄDZENIA RADY BEZPIECZEŃSTWA W BELGII I W JAKI SPOSÓB MAJĄ ONE SPOWODOWAĆ ZMNIEJSZENIE PANDEMII KORONAWIRUSA?

Od środy 18.03.2020 do 05.04.2020 zostały wprowadzone kolejne obostrzenia w Belgii mające zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa.

Wszystkie te drastyczne środki są wynikiem symulacji epidemiologicznych, które pokazują, jak rozprzestrzeniałby się wirus bez żadnych środków zapobiegawczych, jak również po zastosowaniu tych środków.

Należy zdać sobie sprawę, że wirus COVID-19 przedstawia realne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Jest to najgroźniejszy wirus atakujący układ oddechowy od czasów pandemii wirusa grypy w 1918 roku. Symulacje epidemiologiczne wskazują, że efektywność jednego środka zapobiegawczego jest bardzo ograniczona, dlatego wymagana jest kombinacja różnych środków zapobiegawczych, aby osiągnąć pożądany efekt.

Łagodzenie epidemii koncentruje się na redukcji szczytu (peak) zachorowań o około 70% i redukcji śmiertelności o połowę poprzez optymalne środki łagodzące takie jak izolacja osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19, kwarantanna domowa tych, którzy mieszkają pod jednym dachem z osobami podejrzanymi o zakażenie COVID-19, izolacja socjalna osób starszych i innych zagrożonych najbardziej ciężkim przebiegiem choroby. Nie ma jednak złudzeń, że nawet przy zastosowaniu tych środków łagodzących pandemie, spowoduje ona tysiące zgonów jak również przeciążenie systemów zdrowotnych, w szczególności oddziałów intensywnej terapii. Aby przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa, do opisanych wyżej środków łagodzących dołącza się również takie jak zamkniecie szkół i uniwersytetów. Problemy polega na tym jak długo utrzymywać takie drastyczne środki, ponieważ teoretycznie powinno się je utrzymać do momentu kiedy szczepionka będzie dostępna (a ocenia się, ze nie będzie dostępna nie wcześniej jak za 18 miesięcy), ponieważ po zniesieniu takich drastycznych środków jak dzisiaj przewiduje się, że będzie nowa fala zachorowań, jeśli szczepienia nie będą dostępne.

Na ilustracji poniżej można zapoznać się z symulacją zachorowań dla Wielkiej Brytanii, bez zastosowania środków zapobiegawczych (czarna linia) oraz z zastosowaniem środków zapobiegawczych.

Od ostatniej środy (od 18.03.2020) zostały wprowadzone w Belgii drastyczne środki zapobiegawcze przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, a potrwa to do co najmniej 5 kwietnia. Pozostają jedynie otwarte supermarkety i sklepy spożywcze, banki, sklepy z gazetami, poczty, apteki i stacje benzynowe. Wszystkie inne sklepy muszą pozostać zamknięte. Normą jest praca zdalna. Jeśli jest to niemożliwe, muszą być zachowane odpowiednie odległości pomiędzy osobami w pracy (1,5 metra odstępu). Aktywność fizyczna na zewnątrz jest dozwolona, ale jedynie z jedną osobą (przyjacielem, znajomym lub członkiem rodziny). Trzeba również zachowywać odpowiedni dystans. Jest zupełny zakaz uczenia się w grupach, niezależnie od liczby uczniów, można tylko uczyć się wspólnie w obrębie jednej rodziny.

Powyższe wykresy pokazują jak bardzo ważne jest zastosowanie środków izolacji.

Zdjęcie poniżej pokazuje, że wirus o wiele mniej się rozprzestrzenia i jest wtedy mniej zakażeń. Dlatego należy:

Zachować dystans 1.5 metra, zostać w domu, nie latać samolotem, nie podawać sobie rąk, nie całować się, nie obejmować i nie brać udział w imprezach, niezależnie od tego w jakim jest się wieku. Pozostańmy życzliwi dla wszystkich i postarajmy się nawzajem chronić.

Tak aby każdy z nas wiedział, co jest dozwolone, a co nie w Belgii, przytaczam poniżej mały niezbędnik w postaci pytań i odpowiedzi na podstawie tego co zarządziła Rada Bezpieczeństwa w Belgii.

Środki ogólne

Kiedy mogę wyjść z domu?

W miarę możliwości należy pozostać w domu. Można opuszczać dom jedynie w następujących celach:

 • pójście do pracy
 • przemieszczanie się w celach zawodowych
 • pójście do sklepu
 • pójście do bankomatu
 • wizyta u lekarza
 • udzielenie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Środki te obowiązują do dnia 5 kwietnia br. włącznie.

Sklepy i przedsiębiorstwa

Które sklepy mogą pozostać otwarte?

Sklepy są zamknięte. Jednak wciąż działają:

 • sklepy spożywcze, w tym sklepy nocne (do 22:00)
 • sklepy sprzedające głównie karmę dla zwierząt domowych
 • apteki
 • kioski
 • stacje benzynowe
 • salony fryzjerskie (w salonie każdorazowo może przebywać tylko jeden klient).

Jakie warunki muszą być zachowane?

Należy stosować następujące środki ostrożności:

 • konieczne jest podjęcie niezbędnych działań, by zapewnić zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, która wynosi 1,5 m
 • w supermarketach może przebywać maksymalnie 1 klient na 10 m², a dopuszczalny czas zakupów to 30 min.
 • zakazane jest stosowanie promocji i rabatów
 • sklepy spożywcze mogą działać od 7:00 do 22:00
 • sklepy nocne muszą być zamykane o 22:00.

Czy nadal czynne są kawiarnie i restauracje?

Kawiarnie są zamknięte, a restauracje nie mogą przyjmować klientów w swoich salach. Zakaz ten dotyczy także stolików na zewnątrz. Nieczynne są także stołówki pracownicze. Restauracje, które zapewniają jedzenie na wynos, z dowozem lub usługi cateringowe, mogą otworzyć swoje kuchnie.  Jeśli zapewniają takie usługi, muszą zadbać o to, by nie tworzyły się kolejki.

Czy nadal czynne są frytkarnie i kanapkarnie?

Kanapkarnie, frytkarnie i stoiska z przekąskami będą nadal czynne. Ich właściciele muszą jednak zadbać o to, by nie tworzyły się kolejki.   Zakaz ten dotyczy także stolików na zewnątrz. Nieczynne są także stołówki pracownicze.

Czy wciąż odbywają się lokalne targi?

Lokalne targi nie mogą się odbywać. Wyjątkiem jest działalność stoisk zapewniających niezbędną żywność. Władze lokalne muszą jednak zadbać o to, by zachowana była bezpieczna odległość między osobami.

Czy czynne są salony fryzjerskie?

Salony fryzjerskie są czynne w dni powszednie, ale mogą przyjmować klientów tylko na umówione wizyty. W salonie każdorazowo może być obsługiwany tylko jeden klient. W weekend salony fryzjerskie są nieczynne.

Czy hotele mogą pozostać otwarte?

Hotele, domy letniskowe, kempingi, ośrodki wakacyjne, pensjonaty itp. są nadal otwarte, nie mogą jednak zapewniać dostępu do baru, restauracji, pomieszczeń wspólnych ani świetlic.

Czy restauracje hotelowe mogą pozostać otwarte?

Kuchnia hotelowa może pozostać otwarta, jednak jedzenie może być oferowane wyłącznie w ramach room service, a nie w sali restauracyjnej.

Czy otwarte są schroniska dla zwierząt?

Schroniska dla zwierząt nadal są otwarte w dni powszednie i w weekendy.

Czy należy zgromadzić zapasy żywności?

Nie ma potrzeby: sklepy spożywcze są normalnie zaopatrywane i są czynne w zwykłych godzinach.

Metody pracy w przedsiębiorstwach

Jakie metody pracy powinny być zalecane przez przedsiębiorstwa?

Telepraca jest obowiązkowa we wszystkich przedsiębiorstwach, które nie należą do sektora usług podstawowych, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Obowiązek ten dotyczy, bez wyjątku, wszystkich pracowników, w przypadku których jest to możliwe.

Jeżeli telepraca nie jest możliwa, przedsiębiorstwo musi zapewnić zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, która wynosi 1,5 m. Zasada ta dotyczy również transportu organizowanego przez pracodawcę. Jeżeli nie można zapewnić przestrzegania powyższych zasad, przedsiębiorstwo nie może kontynuować działalności.

Szkoły

Czy szkoły są nadal otwarte?

Tak, jednak lekcje i inne zajęcia szkolne nie odbywają się. Szkoły zapewniają opiekę – wyłącznie przy pomocy pracowników szkoły – tym dzieciom, których rodzice pracują w sektorze opieki lub podstawowych usług publicznych lub nie mogą zapewnić im opieki osób innych niż dziadkowie.

Szkoły poproszono o zaostrzenie zasad higieny (zapewnienie możliwości regularnego mycia rąk, czyszczenie mebli szkolnych, regularne wietrzenie pomieszczeń itp.).

Stołówki mogą pozostać otwarte.

Czy przedsiębiorstwa mogą z własnej inicjatywy zapewniać opiekę nad dziećmi swoich pracowników?

Jeśli takie rozwiązania w zakresie opieki już istnieją, mogą nadal działać. Nie można jednak tworzyć żadnych nowych rozwiązań w tym zakresie. Jest to konieczne, by zapobiec kontaktom dzieci, które uprzednio nie miały ze sobą styczności.

W jaki sposób mogę zorganizować opiekę dla swoich dzieci, jeśli muszę pracować?

Nie zaleca się powierzania opieki nad dziećmi dziadkom, gdyż koronawirus jest szczególnie groźny dla osób starszych. Można jednak zostawić dzieci z innym członkiem rodziny, z przyjaciółmi, w szkole, do której uczęszczają dzieci i która organizuje opiekę, lub też z zawodowym opiekunem.  Dopuszczalne są wszystkie rozwiązania, które nie obejmują osób, dla których koronawirus jest szczególnie groźny.

Czy żłobki są nadal czynne?

Tak. Żłobki będą przyjmować małe dzieci jak zwykle.

A co z placówkami szkolnictwa wyższego?

Uniwersytetom i placówkom szkolnictwa szkolnego zalecono, by, na ile to możliwe, zorganizowały nauczanie na odległość.

Czy nadal prowadzone są kursy wieczorowe i czy działają placówki kształcenia ustawicznego?

Kursy wieczorowe i kształcenie ustawiczne muszą także odbywać się zdalnie.

Czy otwarte są szkoły specjalne i szkoły z internatem?

Tak. Są nadal otwarte, jednak nie prowadzą lekcji.

Czy zostaną zamknięte szkoły przygotowujące do zawodów związanych z bezpieczeństwem?

Szkoły pożarnicze, policyjne i dla pracowników ochrony nadal będą zapewniać podstawowe szkolenie. Zaleca się prowadzenie zajęć zdalnie. Jeśli nie jest to możliwe, można nadal prowadzić zajęcia w szkołach, o ile przestrzegane są zasady higieny, możliwe jest zachowywanie bezpiecznej odległości między osobami i nie są tworzone żadne nowe grupy, w których mieszałyby się osoby z różnych klas. Jeśli chodzi o kształcenie ustawiczne, będzie ono prowadzone w zależności od oceny sytuacji przez organizatora.

Usługi

Czy nadal działają rady gmin i prowincji?

Dalsze działanie organów władzy musi zostać zapewnione. Należy jednak ograniczyć tematy obrad do absolutnie niezbędnych. W obradach mogą uczestniczyć jedynie te osoby, których obecność jest bezwzględnie konieczna (w miarę możliwości należy stosować wideokonferencje i transmisje na żywo dla obywateli itp.).

Czy nadal dostępne są usługi administracyjne?

Nadal mogą być świadczone usługi administracyjne (udzielanie ślubów, wydawanie dokumentów urzędowych itp.), NIEDOPUSZCZALNE jest jednak gromadzenie się dużej liczby osób w placówkach.

Kultura i sport

Czy można się spotykać w grupach?

Wszelkie zgromadzenia: kulturalne, towarzyskie, okolicznościowe, folklorystyczne, sportowe czy rekreacyjne – bez względu na to, czy mają charakter prywatny czy publiczny – są zabronione do 5 kwietnia.

Czy koncerty i festiwale zostały odwołane?

Wszystkie imprezy, zarówno odbywające się w pomieszczeniach, jak i plenerowe, bez względu na liczbę uczestników, zostały odwołane do 5 kwietnia włącznie.

Czy czynne są teatry i kina?

Teatry, opery, kina i ośrodki kultury są zamknięte dla publiczności do 5 kwietnia włącznie.

Czy wciąż mogę pójść do biblioteki?

Biblioteki są otwarte w dni powszednie, jednak można w nich tylko wypożyczać książki. Czytelnie i sale komputerowe są zamknięte. W weekendy biblioteki są zamknięte.

Czy muzea i wystawy są nadal czynne?

Muzea i wystawy są zamknięte dla publiczności do 5 kwietnia włącznie.

Czy warsztaty plastyczne i muzyczne w centrach kulturalnych są kontynuowane?

Centra kulturalne prowadzące warsztaty plastyczne i muzyczne są zamknięte do 5 kwietnia włącznie.

Czy parki rozrywki i ośrodki rekreacyjne są zamknięte?

Parki rozrywki, sale zabaw dla dzieci, ośrodki rekreacyjne i ogrody zoologiczne są zamknięte do 5 kwietnia włącznie.

Co z imprezami sportowymi?

Wszelkie wydarzenia sportowe, bez względu na to, czy odbywają się z udziałem publiczności czy bez, są odwołane do 5 kwietnia włącznie.

Czy mogę wyjść na spacer?

Tak, ale wyłącznie z ludźmi, którzy z Tobą mieszkają, albo z przyjacielem/przyjaciółką. Jest to dozwolone wyłącznie pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości między osobami, która wynosi 1,5 m.

Czy hale sportowe są zamknięte?

Tak, sale gimnastyczne, siłownie i baseny są zamknięte do 5 kwietnia włącznie.

Co z zawodami sportowymi i imprezami organizowanymi przez ruchy młodzieżowe?

Wydarzenia organizowane przez ruchy młodzieżowe: zawody sportowe, obozy sportowe i rekreacyjne, wszelkie imprezy grupowe (grupowe wyjazdy rowerowe, spacery grupowe, wspólna jazda na gokartach, prywatne lekcje jazdy, surfing, spotkania na placach zabaw i w salach zabaw itp.) są odwołane do 5 kwietnia włącznie.

Transport

Czy komunikacja publiczna nadal działa?

Komunikacja publiczna nadal działa, ale należy z niej korzystać tylko w razie konieczności. Musi być zorganizowana w taki sposób, by zagwarantować bezpieczną odległość 1,5 m między osobami.

Korzystając z komunikacji publicznej w drodze do i z pracy, postaraj się w miarę możliwości unikać godzin szczytu. Automaty biletowe pozostają czynne. Informacje o funkcjonujących połączeniach należy na bieżąco sprawdzać na stronach poszczególnych przedsiębiorstw komunikacyjnych.

Czy taksówki nadal jeżdżą?

Taksówki i inne firmy wykonujące przewóz osób mogą kontynuować działalność, ale muszą ograniczyć liczbę pasażerów i przestrzegać zaostrzonych zasad higieny.

Czy wolno wyjeżdżać za granicę?

Zalecenia dla podróżnych określa belgijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Obecnie wszystkie podróże za granicę są zabronione, z wyjątkiem tych koniecznych. Aktualne zalecenia dla podróżnych można znaleźć na stronie:

 • https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination (wyącznie w jęz. francuskim i niderlandzkim).
 • Sprawdź status swojego lotu na stronie belgijskiego Ministerstwa Gospodarki: https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/coronavirus-informations- pour-0 (wyłącznie w jęz. francuskim i niderlandzkim).

Infolinia dla Belgów przebywających za granicą: 02/501.4000

Co robić w przypadku awarii samochodu?

Pomoc drogowa może nadal pracować, zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy.

A rejsy wycieczkowe?

Statki pływające pod banderą belgijską mają zakaz wypływania w nowe rejsy wycieczkowe.

Czy kursują promy do sąsiednich krajów?

W odróżnieniu od statków wycieczkowych promy są uznawane za środek komunikacji. Korzystanie z promów nie jest w związku z tym zabronione, ale tak jak w innych przypadkach obowiązują podstawowe zasady higieny i zachowywania bezpiecznej odległości między osobami.

Czy mogę uzyskać prawo jazdy?

Zarówno kursy jazdy, jak i egzaminy zostały zawieszone. Jeżeli w związku z tym osoba ubiegająca się o prawo jazdy nie może dotrzymać stosownych terminów, otrzyma odroczenie.

Czy nadal można korzystać z samochodów współdzielonych? A z rowerów miejskich i skuterów elektrycznych?

Tak, uznaje się je za środki komunikacji i nie są objęte zakazem. Natomiast gokarty dla jednej lub kilku osób uznaje się za sprzęt rekreacyjny i korzystanie z nich jest zabronione.

Czy wprowadzono jakieś szczególne środki dotyczące przewozu osób z niepełnosprawnościami lub osób o ograniczonej mobilności?

Najważniejsze jest, by ograniczyć styczność z nowymi ludźmi. Przewozy takie mogą więc być kontynuowane, ale należy dążyć do tego, by w miarę możliwości korzystające z nich osoby przewożone były zawsze przez tych samych kierowców. Rzecz jasna, należy też przestrzegać zasad higieny i zachowywania bezpiecznej odległości między osobami.

Lotniska

Czy podjęto jakoś szczególne środki co do lotnisk?

Jak dotąd, nie wprowadzono żadnych ograniczeń w odniesieniu do lotnisk. Pasażerowie muszą przestrzegać zasad zachowywania bezpiecznej odległości między osobami.

Czy restauracje i sklepy wolnocłowe pozostaną otwarte?

Tak, restauracje i sklepy znajdujące się w strefie po kontroli bezpieczeństwa pozostaną otwarte. Ma to zachęcać pasażerów do rozchodzenia się po całym terminalu. Pasażerowie muszą przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Sprawy międzynarodowe

Czy istnieją ograniczenia dotyczące podróży?

Wszystkie podróże za granicę są zabronione, z wyjątkiem tych koniecznych.

Spotkania okolicznościowe i uroczystości rodzinne

Czy należy odłożyć ślub na późniejszy termin?

Śluby cywilne mogą się odbywać, nie można jednak organizować ceremonii religijnych. Przyjęcia weselne należy przełożyć na inny termin.

Czy nowe środki mają zastosowanie do pochówku?

Uroczystości pogrzebowe mogą się odbywać, lecz w niewielkim gronie.

Czy miejsca kultu również objęto tymi środkami?

Tak. Uroczystości religijne są odwołane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.  Jednak obiekty sakralne pozostają otwarte dla wizyt indywidualnych.

Szpitale

Czy wprowadzono szczególne środki w szpitalach?

Wszystkie zaplanowane konsultacje, badania i zabiegi niemające charakteru pilnego muszą zostać odwołane. Wszelkie niezbędne terapie (chemioterapia, dializy itp.) będą kontynuowane. Jednemu pacjentowi może towarzyszyć tylko jedna osoba.

Czy możliwe są odwiedziny w szpitalach?

Dozwolone są jedynie wizyty lekarzy-stażystów, rodziców hospitalizowanych dzieci oraz członków najbliższej rodziny pacjentów w stanie krytycznym.

Opieka medyczna

U kogo przeprowadza się testy?

Testy przeprowadza się u 2 kategorii osób: – u wszystkich osób, których stan wymaga hospitalizacji i u których lekarz prowadzący podejrzewa Covid-19 – u pracowników służby zdrowia, jeśli odpowiadają definicji „przypadku możliwego” i gorączkują.

Szczegółowe informacje o procedurze stosowanej przez lekarzy pierwszego kontaktu można znaleźć na stronie internetowej belgijskiego instytutu zdrowia Sciensano: https://epidemio.wiv- isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx.

Czy personel medyczny może kontynuować pracę pomimo objawów choroby?

Członkowie personelu medycznego mogą kontynuować pracę w przypadku wystąpienia łagodnych objawów, jednak zobowiązani są używać masek ochronnych. W przypadku gorączki przekraczającej 37,5°C nie mogą kontynuować pracy i powinni pozostać w domu.

Czy personel karetek może kontynuować pracę pomimo objawów choroby?

Członkowie personelu karetek mogą kontynuować pracę w przypadku wystąpienia łagodnych objawów, jednak zobowiązani są używać masek ochronnych. W przypadku gorączki przekraczającej 37,5°C nie mogą kontynuować pracy i powinni pozostać w domu.

Czy chorych na Covid-19 można leczyć lekami przeciwzapalnymi?

Trwają badania nad tą kwestią. Do czasu wyjaśnienia sprawy lekiem pierwszego wyboru w leczeniu gorączki i bólu jest paracetamol.

Czy ośrodki krwiodawstwa mogą pozostać otwarte?

Tak. Zbiórki krwi powinny być kontynuowane, pod warunkiem przestrzegania zasad zachowania bezpiecznej odległości między osobami. Podobnie jak dotychczas nie pobiera się krwi od osób chorych. Dopuszcza się niezbędne wizyty (opiekunów nieformalnych itp.), by zapobiec całkowitej społecznej izolacji pensjonariuszy.

Więzienia

Czy dopuszczalne są odwiedziny w więzieniach?

Od 14 marca do 5 kwietnia 2020 r. nie są możliwe żadne odwiedziny. Dotyczy to: wizyt w sali widzeń, widzeń z dziećmi, widzeń bez osoby dozorującej (widzeń w osobnym pomieszczeniu, widzeń rodzinnych) i widzeń w pomieszczeniach oddzielonych szybą. Do więzień wpuszczane są wyłącznie osoby, których obecność jest niezbędna w związku z wykonywanym przez nie zawodem. Są to przede wszystkim pracownicy policji, służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych, przedstawiciele organów sądowniczych, prawnicy, sędziowie oraz pracownicy socjalni.

Jutro newsletter będzie poświęcony leczeniu, czyli jakie szanse są na to, że będzie dostępne skuteczne leczenie na COVID-19, jak również czy i kiedy będzie szczepionka.

 

Dodatkowe informacje o koronawirusie w Belgii można znaleźć na stronie:

https://www.info-coronavirus.be/fr/

Bezwirusowe pozdrowienia na dzień dzisiejszy,

Agnieszka Ciarka

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search