Jeszcze raz o kwarantannie po powrocie z czerwonej strefy do Belgii. Informacje podane za https://www.info-coronavirus.be/en/

  1. CZY POWRACAJĄCY PODRÓŻNI DO BELGII POWINNI BYĆ PODDANI KWARANTANNIE?

Kwarantanna jest obowiązkowa dla podróżnych, którzy wjeżdżają do Belgii i spełniają dwa warunki:

  1. Powracają z czerwonej strefy (a więc również i Polski)
  2. Po wyplenieniu Passenger Locator Form (https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form) zostali uznani, jako osoby, które miały kontakt wysokiego ryzyka z osoba chora na COVID 19.

Tylko osoby, które wypełnią te dwa warunki dostana sms z informacja o kwarantannie i teście na COVID. Kluczowe jest wiec to, jak definiuje się kontakt wysokiego ryzyka z osoba chora na COVID-19, bo te informacje wypełnione w Passenger Locator Form zdecydują o konieczności kwarantanny!

PAMIETAJMY: jeśli wiec po wypełnieniu Passenger Locator Form nie dostałeś smsa, to kwarantanna i test na COVID-19 Ciebie nie obowiązuje!!!!!!!!

 

Jaki kontakt jest uznawany o wysokim ryzyku zakażenia COVID-19?

Osoba, której łączny kontakt z osoba zakażoną trwał co najmniej 15 minut w odległości <1,5 m („face to face”) na przykład, w rozmowie, bez właściwego wykorzystania maseczki (nos i usta całkowicie zakryte) przez każdą z osób. To obejmuje między innymi współlokatorów, dzieci z tej samej grupy w budynku mieszkalnym, osoby, z którymi się jadło posiłek oraz bezpośrednich współpracowników w pracy.

Osoba, która miała bezpośredni kontakt fizyczny z pacjentem COVID-19.

Osoba, która miała bezpośredni kontakt fizyczny z wydalinami lub płynami ustrojowymi pacjenta COVID-19 np. podczas całowania i wentylacji usta-usta, lub kontaktu z płynami takie jak wymioty, wypróżnienia, śluz, itp.

Osoba, która została zidentyfikowana przez aplikację „Coronalert” jako ‘bliski kontakt’.

Osoba, która podróżowała z pacjentem COVID-19 przez więcej niż 15 minut nawet jeśli obie osoby miały na sobie materiał lub chirurgiczne maski ustne. Dotyczy to każdego środka transportu, dla wszystkich osób siedzących na miejscach oddalonych o dwa siedzenie (w każdym z nich który kierunek) pacjenta. W samolocie, w którym był pasażer zakażony COVID-19 cały personel obsługi jest uznawany jako osoby z kontaktem wysokiego ryzyka. Jeśli zakażona osoba w danym środku transportu miała dużo objawów lub przemieszczała się po całym pojeździe/samolocie, wszyscy pasażerowie mogą zostać uznani jako osoby mające kontakt wysokiego ryzyka.

Kwarantanna jest również obowiązkowa dla dzieci!

Jeśli po powrocie nie mamy już urlopu, a musimy odbyć kwarantannę i nie możemy pracować z domu, otrzymamy specjalne zaświadczenie, które należy przedstawić pracodawcy.

 

2 CZY ISTNIEJE PODSTAWA PRAWNA DO WYMAGANIA KWARANTANNY?

Tak. Zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym profilaktycznej polityki zdrowotnej, w przypadku

niezastosowanie się do nałożonych środków (kwarantanny), prowadzi do postępowania karnego i grzywny w wysokości do 500 EUR.

 

  1. CO OZNACZA „KWARANTANNA” W KONTEKŚCIE POWROTU DO BELGII?

Kwarantanna oznacza przebywanie w jednym miejscu (łącznie z ogrodem lub tarasem), które musi być określone z wyprzedzeniem za pomocą formularza Passenger Locator. Może to być prywatny adres lub każde inne miejsce zamieszkania, takie jak hotel. Jeśli człowiek zachoruje, jego wszyscy współlokatorzy będą określeni jako osoby o kontakcie wysokiego ryzyka. Stan zdrowia musi być ściśle monitorowany. W przypadku pojawienia się objawów, należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu. Przez cały okres kwarantanny należy być dostępnym i współpracować ze służbami sanitarnymi.

W tym okresie, kontakt z innymi osobami, w tym z osobami zamieszkującymi ten sam dom/mieszkanie, musi być ograniczony (zawsze zachowaj odległość 1,5 m). Ręczniki, pościel i naczynia do jedzenia lub picia nie mogą być dzielone z innymi współlokatorami, a jeśli to możliwe, osoba odbywająca kwarantannę powinna korzystać z oddzielnej toalety i łazienki.

Kwarantanna nie jest zalecana w miejscu, w którym znajdują się osoby, które w przypadku zakażenia COVID-19 są zagrożone poważnym przebiegiem choroby (np. osoby powyżej 65 roku życia, osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi takie jak poważna choroba serca, płuc lub nerek, osoby

z obniżoną odpornością).

Wizyty osób z zewnątrz u osób przybywających na kwarantannie nie są dozwolone.

Nie wolno chodzić do pracy i szkoły. Telepraca jest możliwa.

Wyjście na zewnątrz jest dozwolone tylko w przypadku następujących istotnych przypadków (i oczywiście maseczka jest obowiązkowa):

o Pilna pomoc medyczna;

o Zakup podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność i leki, ale tylko wtedy, gdy

nikt inny nie może się tym zająć, czyli w drodze wyjątku;

o Rozstrzyganie pilnych spraw prawnych/finansowych;

o sytuacje losowe, takie jak pogrzeb członka rodziny.

W przypadku wszystkich podróży należy unikać korzystania z transportu publicznego.

 

  1. CZY BĘDĘ MIEĆ WYPLACONA PENSJE, JEŚLI MUSZE ODBYC KWARANTANNE?

Pracownicy sektora prywatnego i urzędnicy państwowi, którzy odbywają kwarantannę mogą nadal otrzymywać wynagrodzenie, pod warunkiem, że telepraca jest możliwa. Jeśli nie jest to możliwe, pracownicy sektora prywatnego mogą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych z powodu koronawirusa na podstawie medycznego zaświadczenia odnośnie kwarantanny, które dostarczają do pracodawcy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, które są objęte kwarantanną przez siedem kolejnych dni kalendarzowych, mogą za pośrednictwem swojego funduszu ubezpieczeń społecznych ubiegać się o świadczenie pomostowe.

 

  1. KIDEY I GDZIE ZROBIC TEST NA COVID-19 JEŚLI DOSTALEM SMS PO POWROCI DO BELGII?

Jeśli po powrocie na podstawie Passenger Locator Form będziemy zobligowani do zrobienia testu na COVID-19 to informacja zostanie przesłana smsem ze specjalnym kodem.

Należy wtedy udać się do centrum triage i pobierania próbek z tym kodem, gdzie zostanie przeprowadzone pobieranie próbek do badania COVID-10, w 7 dniu, począwszy od daty powrotu do Belgii. W tym celu mogą umówić się na wizytę za pomocą aplikacji do umawiania wizyt, które znajduje się na stronie http://mijngezondheid.belgie.be .

Jeśli wynik testu będzie negatywny to kwarantanna zostanie zakończona, ale ważne jest zachowanie szczególnej czujności aż do 14 dni od dnia ostatniego kontaktu wysokiego ryzyka;

Dzieci poniżej 6 roku życia nie powinny mieć robionych testów na COVID-19, ale muszą przejść kwarantannę.

Jeżeli nie zostanie przeprowadzony żaden test (np. dziecko poniżej 6 roku życia) lub jeżeli wynik testu nie będzie dostępny na czas, kwarantannę należy zakończyć po 10 dniach.

 

Pamiętajmy, że ustalenia mogą się zmieniać w nadchodzących dniach, dlatego należy konsultować stronę: https://www.info-coronavirus.be/en/

 

Życzę wszystkim szczęśliwej podróży na Święta Bożego Narodzenia

Pozdrawiam bezwirusowo,

Proszę dbać o siebie i swoich bliskich.

 

Dr. Agnieszka Ciarka

kardiolog

www.ciarkaprocardio.be

Filie mojej praktyki kardiologicznej:

Filia w TREMELO, Rozenlaan 6, 3128 Tremelo

Filia w BRUKSELI, av. J. Goffin 164, 1082 Sainte Agatha Berchem

Wizytę można umówić online:

https://www.doctoranytime.be/en/d/cardiologist/agnieszka-ciarka

lub telefonicznie:

GSM 0471.74.18.60

Twitter: @0Ciarka                                                           Insta: Dr. Ciarka_cardiology

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search