Kiedy nasza kolej na szczepienie i jak się o tym dowiemy?

Szczepienie przeciwko COVID-19 nie jest w Belgii obowiązkowe (w tym kraju tylko szczepienie przeciwko polio jest obowiązkowe). Wszystkie pozostałe szczepienia są zdecydowanie zalecane. Nie inaczej jest w przypadku COVID-19.

Szczepionka przeciwko COVID-19 jest bezpłatna.

O szczepieniu każdy zostanie poinformowany indywidualnie i otrzyma osobiste zaproszenie do szczepienia. Poprzez SMS, list lub email. Każdy będzie miał możliwość potwierdzenia, odrzucenia lub zmiany terminu szczepienie. Na tym zawiadomieniu podana będzie również informacja, gdzie odbędzie się szczepienie. Dla osób mających problemy z przemieszczaniem, będą również specjalne, mobilne zespoły, które wykonują szczepienia w domu.

Nie wiadomo jeszcze z jakim wyprzedzeniem będą wysyłane zawiadomienia o szczepieniu, ale na pewno będzie ono wysłane na tyle wcześnie, aby można się było zorganizować.

Należy również być gotowym na przyjęcie drugiej dawki w odpowiednim czasie, 3 do 4 tygodni później. Zależy to od szczepionki, którą dana osoba będzie szczepiona. W ośrodku szczepień od razu zostanie umówiona ta kolejna wizyta.

Przed szczepieniem nie trzeba wykonywać testu na obecność koronawirusa lub obecności przeciwciał.  Nawet jeśli jesteś zakażony, nie wiedząc o tym, szczepionka może być bezpiecznie podana. Przeciwciał nie mierzy się również po szczepieniu. W końcu nie wiadomo jeszcze, jaki powinien być poziom przeciwciał, aby być chronionym przed zakażeniem.

W pierwszej kolejności będą zaszczepione osoby powyżej 65 roku życia, jak również osoby z grup ryzyka (czyli chorujące na choroby przewlekle). Na razie nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób zidentyfikuje się pacjentów z grup ryzyka. Sposoby postępowania są określane przez grupę roboczą w ramach specjalnej grupy zadaniowej, w skład której wchodzą lekarze ogólni. Obecnie analizowane są różne kategorie grup ryzyka i pacjentów i jak tylko będzie wiadomo w jaki sposób będzie się ich identyfikować, to zostaniemy o tym poinformowani.

Władze belgijskie nadały teraz strategii szczepień najwyższy bieg. Strategia określa, kto ma być zaszczepiony w pierwszej kolejności, gdzie ma to nastąpić i jak ma przebiegać cała operacja logistyczna. Obecna strategia szczepień jest nadal uzależniona od wielu czynników, takich jak dostawy lub dodatkowe zamówienia.

 

Aby nadać właściwy kierunek rozwojowi programu szczepień, w ramach komisji rządowej do spraw koronawirusa utworzono grupę zadaniową odnośnie strategii szczepień przeciwko COVID-19.  Ta grupa zadaniowa jest uprawniona do określania, przydzielania i wspierania wszelkich działań niezbędnych do realizacji strategii szczepień. W skład tej grupy zadaniowej wchodzą naukowcy, przedstawiciele administracji federalnej i krajowej, osoby zarządzające sytuacjami kryzysowymi oraz w razie potrzeby, przedstawiciele organizacji zawodowych i technicznych grup roboczych.

 

Czyli reasumując, trzeba czekać na zawiadomienie wysłane poczta, smsem lub droga emailową i kiedy je dostaniemy, potwierdzić termin, jeśli on nam odpowiada.

 

 

 

Pozdrawiam bezwirusowo,

Proszę dbać o siebie i swoich bliskich.

 

Dr. Agnieszka Ciarka

kardiolog

www.ciarkaprocardio.be

Filie mojej praktyki kardiologicznej:

Filia w TREMELO, Rozenlaan 6, 3128 Tremelo

Filia w BRUKSELI, av. J. Goffin 164, 1082 Sainte Agatha Berchem

Wizytę można umówić online:

https://www.doctoranytime.be/en/d/cardiologist/agnieszka-ciarka

lub telefonicznie:

GSM 0471.74.18.60

Twitter: @0Ciarka                                                           Insta: Dr. Ciarka_cardiology

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search