Co się dzieje z pacjentami po przeszczepach i tymi oczekującymi na przeszczepy organów podczas pandemii COVID-19?

Pandemia COVID-19 opanowała wszystkie kraje europejskie i stale rośnie liczba zakażonych pacjentów. Pandemia ta ma dotkliwe konsekwencje dla pacjentów po przeszczepie. Stanowią oni populację wysokiego ryzyka, a działania związane z przeszczepami zostały upośledzone podwójnie, ponieważ po pierwsze obserwujemy obłożenie oddziałów intensywnej terapii pacjentami zainfekowanymi COVID-19 (wiec jest mniej miejsca dla pacjentów, którzy są hospitalizowani na intensywnej terapii zaraz po transplantacji), a po drugie obserwuje się nagły spadek dawców, w sytuacji, kiedy tych dawców jest w ogóle bardzo mało.

 

Dlaczego pacjenci po przeszczepie są bardziej wrażliwi na zakażenie COVID-19?

Pacjenci z rożnymi schorzeniami towarzyszącymi są bardzie narażeni na komplikacje w przebiegu COVID-19, a pacjenci oczekujący na transplantacje często maja właśnie takie schorzenia jak niewydolność nerek, niewydolność oddechowa lub krążeniowa. Ponadto po transplantacji pacjenci przyjmują leczenie immunosupresyjne i uzasadnione są obawy, że ci pacjenci są bardziej narażeni na komplikacje w przebiegu COVID-19, bo ich system immunologiczny działa gorzej. Pierwsze obserwacje wśród osób po transplantacji potwierdza te obawy. W ciągu 10 dniu w marcu 2020 potwierdzono we Francji infekcje COVID-19 u 83 pacjentów po przeszczepach, a 30% spośród nich wymagało hospitalizacji na intensywnej terapii. Jest zatem wysoce prawdopodobne, że duża dawka immunosupresji powoduje wysokie ryzyko ciężkiego zakażenia COVID-19, szczególnie we wczesnym okresie po przeszczepie. Ponadto dostępność badan w kierunku zakażenia COVID-19 jest obecnie w Belgii niewystarczająca. Testy te są wykonywane tylko u pacjentów z ciężkimi objawami, a wydaje się, że u pacjentów po przeszczepie w przypadku nawet łagodnych objawów klinicznych sugerujących obecność COVID-19, powinien być niższy próg dla wykonywania badań przesiewowych na obecność COVID-19, ponieważ pacjenci po transplantacji stanowią grupę o wyższym ryzyku zakażenia. Aktualne dowody wskazują, że około połowa zarażonych osób nie ma żadnych objawów lub ma tylko ograniczone objawy. Ryzyko kontaktu z niezdiagnozowanymi nosicielami wirusa wśród personelu i innych pacjentów podczas hospitalizacji jest stosunkowo wysokie. W związku z tym korzyści płynące z przeszczepienia w porównaniu z ryzykiem poważnego zakażenia COVID-19 są trudne do oszacowania i prawdopodobnie będą świadczyć na niekorzyść przeszczepu w trakcie pogłębiającej się epidemii.

 

A co z dawcami?

Kolejną problematyczna kwestią jest obecność niezdiagnozowanego zakażenia COVID-19 wśród dawców narządów. Potencjalne ryzyko przeniesienia wirusa COVID-19 z dawcy na biorcę przeszczepu jest trudne do oszacowania, ale prawdopodobnie największe dla biorców przeszczepów płuc. Jednakże podczas epidemii SARS wirus został wykryty w narządach takich jak wątroba i nerki zakażonych osób. Panuje powszechna zgoda co do tego, że badania przesiewowe na COVID-19 powinny być przeprowadzane u wszystkich dawców narządów za pomocą wymazu z nosa lub gardła, ale pozostaje niepewność co wartości diagnostycznych wynikająca z nieodpowiedniego pobierania próbek i fałszywie ujemnych testów we wczesnym okresie inkubacji. Tomografia komputerowa klatki piersiowej została również zalecona jako narzędzie do badań przesiewowych w kierunku zakażenia COVID-19. Należy podkreślić, że prawidłowe rozpoznanie zakażenia COVID-19 u dawcy jest ważne zarówno dla biorcy przeszczepu, jak i dla zespołów pobierających narządy.

 

Transplantologia, a ograniczenie zasobów medycznych podczas pandemii.

Dodatkowo trzeba podkreślić, że na działania związane z pobieraniem i przeszczepianiem narządów ma wpływ dostępność zasobów opieki zdrowotnej podczas epidemii COVID-19. Łóżka na oddziałach intensywnej terapii są przekształcane w strefy COVID-19, a w wielu szpitalach oddziały intensywnej terapii organizuje się w strefach sal operacyjnych i opieki pooperacyjnej. Personel medyczny jest często kierowany do oddziałów ratownictwa medycznego i oddziałów intensywnej terapii, a rutynowe konsultacje uzupełniające są anulowane. Te ograniczenia zasobów mogą utrudnić działania związane z pobieraniem i przeszczepianiem narządów przy obecnych standardach jakości i bezpieczeństwa.

 

Zalecenia odnośnie transplantacji organów

W świetle tych rozważań Belgijskie Towarzystwo ds. Transplantacji (BTS) i Krajowa Rada ds. Transplantacji (NTC) przyjęły następujące stanowisko w odniesieniu do kontynuacji pobierania narządów od zmarłych i żywych dawców oraz przeszczepiania narządów podczas epidemii COVID-19. Eksperci podkreślili, że obawiają się konsekwencji kryzysu COVID-19 dla pacjentów z zagrażającą życiu niewydolnością wątroby, serca i płuc (oraz niewydolnością nerek bez możliwości dializowania). Chorzy ci mają wysokie ryzyko śmiertelności w krótkim okresie, podczas gdy ich szansa przeżycia po przeszczepie jest większa niż 90% (często po kilkudniowym pobycie na oddziale intensywnej terapii), a jednoroczne przeżycie wynosi około 85-90%. Z tego powodu BTS i BTC zalecają utrzymanie w miarę możliwości dostępu do przeszczepu w trakcie tej epidemii, aby ograniczyć śmiertelność w tej populacji chorych. Szpitale akademickie powinny w dalszym ciągu zapewnić pobieranie i przeszczepianie narządów podczas epidemii COVID-19 dla najbardziej potrzebujących pacjentów.

Potencjalni dawcy muszą zostać przebadani na obecność wirusa COVID-19 przed pobraniem narządów. Rozpoczęcie procedury z dawcą zakażonym COVID-19 może potencjalnie prowadzić do narażenia zespołu pobierającego narządy, skażenia sali operacyjnej i zakażenia dawcy. Działania związane z pobieraniem narządów muszą być zaplanowane w zależności od dostępnych lokalnie zasobów, a najlepiej poprzez zidentyfikowanie co najmniej jednego biorcy dla narządów, które mają być pobrane przed zabiegiem.

Przeszczep nerki

Jeśli chodzi o przeszczepy nerek od żywych dawców i przeszczepy od zmarłych dawców u pacjentów stabilnych dializowanych, są one wstrzymywane do końca epidemii COVID-19. Ośrodki mogą przeprowadzać przeszczepy nerek u pacjentów o statusie pilnym (tzw. high urgency status). Przeszczepienie nerki u pacjentów, którzy mają wiele przeciwciał przeciw antygenom zgodności tkankowej, i dla których trudno jest znaleźć dawców, należy wykonać, jeśli znajdzie się odpowiedniego dawcę. Kolejną kategorią pacjentów, którzy odnoszą duże korzyści z przeszczepu, są dializowane dzieci. Ciężkie zakażenia COVID-19 u dzieci są rzadkie. Terapia dializami ma ogromny wpływ medyczny i społeczny na dzieci, a przeszczepienie nerki u dzieci może być zabiegiem ratującym życie. Dlatego też przeszczepy nerki u dzieci mogą być wykonywane w przypadku, gdy lekarze prowadzący leczenie uznają, że korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem związanym z zakażeniem COVID-19 w warunkach wysokiej dawki immunosupresji. Decyzję należy podjąć po omówieniu jej z rodzicami i ewentualnie z samym pacjentem.

Przeszczepy innych organów

Na tym etapie kontynuowane są programy przeszczepu wątroby, serca i płuc. Pierwszeństwo zapewnia się chorym, którzy pilnie potrzebują przeszczepu. Ośrodki transplantacyjne decydują w poszczególnych przypadkach, czy stan kliniczny chorych może uzasadniać opóźnienie przeszczepu do końca epidemii COVID-19, czy należy jednak podjąć się przeszczepu pomimo pandemii.

Badanie obecności COVID-19 u biorców przeszczepu

Wszyscy potencjalni biorcy muszą zostać poddani badaniu przesiewowemu COVID-19. Przy przyjęciu do szpitala w celu przeszczepienia zaleca się również wykonanie tomografii klatki piersiowej w celu zbadania typowych zmian w płucach związanych z COVID-19. Pobranie i ewentualnie przeszczepienie musi być opóźnione do czasu poznania wyników badania na obecność COVID-19 u biorcy.

 

Sytuacja epidemiologiczna na 20.04.2020

Wczorajsze dane wskazują na dalszy spadek liczby nowo hospitalizowanych pacjentów, pacjentów wymagających hospitalizacji na intensywnej terapii i wymagających wspomaganego oddychania, oraz stabilizacji osób przebywających w szpitalach z powodu COVID-19.

I tak wczoraj 232 osoby zostały przyjęte do szpitala z powodu COVID-19, a 138 osób zostało wypisanych do domu. W szpitalach w Belgii jest hospitalizowanych 4920 osób z powodu koronawirusa (to wzrost o 9 hospitalizowanych pacjentów z powodu COVID-19 w porównaniu z przedwczoraj). 1071 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii (mniej o 10 osób niż przedwczoraj). Wczoraj zmarło niestety kolejne 168 osób z powodu COVID-19 (większość w domach opieki), co oznacza, że od 13 marca z powodu koronawirusa w Belgii zmarło 5453 osób.

Tym samym liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 utrzymuje się od dwóch dni poniżej 5000 osób.

 

Obiecałam, że będę codziennie informować o tym, ile pieniędzy udało się zebrać w naszej zbiórce na szpital w Belgii i w Polsce.

Na dziś jest to 1277 euro! Super!

Nadal nie udało mi się aktywować możliwości sprzedaży ebooka na stronie, tak aby po jego zakupieniu za 1 euro, pieniądze od razu zostały przesłane na konto Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego, a następnie po zakończeniu zbiórki, co do centa na szpital w Belgii i w Polsce.

Dopóki sprzedaż ebooka nie ruszy proponuję, żeby wpłacać pieniądze na konto naszego Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego:

Association Médicale Belgo-Polonaise

IBAN: BE69 2100 5304 2278

Przy wpłacie proszę podać swój email (nie można wpisać @, więc proszę po prostu napisać małpa), tak aby można było przesłać ebooka oraz zaznaczyć, na który szpital w Belgii i ewentualnie w Polsce chcieliby Państwo przeznaczyć pieniądze.

W Belgii proponuję wybrać z tych szpitali:

– Szpital Uniwersytecki AZVUB w Brukseli (UZ Brussel) na Jette

– Szpital Uniwersytecki Świętego Łukasza (UCL) w Brukseli

– Szpital Uniwersytecki w Leuven (UZ Leuven)

– Szpital Uniwersytecki w Liège (CHU Sart Tilman)

 

Pozdrawiam wszystkich bezwirusowo,

Agnieszka Ciarka

 

Telekonsultacje/Wideokonsultacje kardiologia:

https://www.ciarkaprocardio.pl/rejestracja-umow-sie-do-lekarza/

Tel. 0471 74 18 60

Blog: https://www.ciarkaprocardio.pl/blog/

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search