Po raz pierwszy w tym miesiącu liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach w Belgii spadla poniżej 5000! Dziś odpowiedź na pytanie: jestem otyły, czy mam większe ryzyko zakażenia i komplikacji w przebiegu infekcji COVID-19?

Pytanie to wraca od czytelników jak bumerang, dlatego dziś zajmiemy się otyłością i koronawirusem.

 

Na początek przyjrzymy się temu co jest wiadomo na temat otyłości i przebiegu grypy sezonowej. Badania z różnych stron świata doniosły, że otyłość jest czynnikiem ryzyka dla hospitalizacji i wentylacji mechanicznej w przebiegu grypy. Na przykład w Kalifornii między kwietniem a sierpniem 2009 roku wśród 1088 pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy H1N1, 58% miało otyłość (BMI ≥ 30), a 67% z nich miało zaawansowana otyłość (BMI ≥ 40). O tym, że otyłość predysponuje do hospitalizacji w przebiegu grypy świadczy fakt, że odsetek otyłych pacjentów wśród tych hospitalizowanych w Kalifornii i Nowym Meksyku przekroczył o 35% częstość występowania otyłości w USA wśród dorosłych w tym samym czasie.

Nie mamy podstawy twierdzić, że inaczej będzie w przypadku infekcji COVID-19. Pojawiły się już pierwsze doniesienia o tym, że otyłość również zwiększa ryzyko komplikacji w przebiegu COVID-19. Chociaż ludzie z otyłością często mają również inne schorzenia, nowe badania wskazują na to, że otyłość sama w sobie, jest najbardziej znaczącym czynnikiem ryzyka hospitalizacji i komplikacji, zaraz po podeszłym wieku.  Szczególnie zagrożona wydaje się być grupa młodych ludzi z otyłością. Badania mają charakter wstępny i nie były recenzowane, ale opierają się na anegdotycznych doniesieniach lekarzy, którzy twierdzą, że uderzyło ich, jak często spotykali z się poważnie chorymi z powodu COVID-19 młodymi ludźmi, którzy oprócz otyłości nie mieli żadnych dodatkowych schorzeń.

Chociaż dokładnie nie wiadomo, dlaczego otyłość sprawia, że przebieg infekcji COVID-19 jest cięższy, u pacjentów z otyłością i ciężką otyłością nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę wpływ otyłości na funkcję płuc. Niektórzy pacjenci z koronawirusem i otyłością mogą mieć już zaburzenia funkcji oddechowej płuc przed zakażeniem i tak na przykład otyłość brzuszna może powodować uciskanie płuc przez przeponę i w konsekwencji zmniejszenie pojemności klatki piersiowej. Często obserwuje się zmniejszenie objętości oddechowej i wydolności funkcjonalnej płuc u ludzi otyłych. Wszystkie te zmiany utrudniają wspomaganą wentylację na intensywnej terapii i przyczyniają się do cięższego przebiegu choroby. Ponadto, zwiększona ilość cytokin zapalnych związanych z otyłością może dodatkowo odgrywać rolę w napędzaniu reakcji zapalnej podczas infekcji koronawirusem.

Eksperci twierdza, że otyłość jest ważniejszym czynnikiem ryzyka dla hospitalizacji niż to, czy masz wysokie ciśnienie krwi lub cukrzycę, chociaż te często idą razem w parze. Otyłość również wydaje się być czynnikiem zwiększającym ryzyko śmierci z Covid-19. Obserwacje te powodują, że konsekwencje dla opieki nad pacjentem są jasne, tj. powinniśmy bardziej uważnie obserwować pacjentów z otyłością, gdy zgłaszają sia na konsultacje lub na izbę przyjęć z powodu COVID-19. Dlatego klinicyści podkreślają potrzebę zwiększonej czujności, pierwszeństwa w wykrywaniu i testowaniu oraz agresywnej terapii pacjentów z otyłością i zakażeniami COVID-19. Jest jeszcze jeden ważny, psychologiczny aspekt: nasilenie choroby często jest zaskoczeniem dla młodszych dorosłych i powoduje kolejny stress w przebiegu infekcji COVID-19, co również powinno wziąć się pod uwagę podczas leczenia.

Związek otyłości z komplikacjami związanymi z COVID-19 pobudza do dalszych przemyśleń. W krajach zachodnioeuropejskich i USA nie zawsze identyfikujemy otyłość jako chorobę, a niektórzy ludzie uważają, że jest to wybór stylu życia. Ale tak nie jest, bo otyłość to nie prosty brak równowagi kalorycznej, któremu można zaradzić, jedząc mniej i ćwicząc więcej. Aktualne autorytety medyczne uznają otyłość za zaburzenie wywołane przez złożoną sieć czynników, która z kolei predysponuje ludzi do innych poważnych problemów medycznych. Związek otyłości z chorobami przewlekłymi jest dobrze znany, ale doświadczenia z grypą jak również aktualne obserwacje w przebiegu COVID-19 pokazały, że osoby z otyłością są również bardziej podatne na choroby zakaźne.

Dlatego walczmy z otyłością, starajmy się jeść w sposób zbalansowany i uprawiajmy aktywność fizyczna przez co najmniej 30 minut dziennie tak, aby utrzymać się w formie!

 

Sytuacja epidemiologiczna na 19.04.2020

Wczorajsze dane wskazują na dalszy spadek liczby nowo hospitalizowanych pacjentów, osób przebywających w szpitalach z COVID-19, pacjentów wymagających hospitalizacji na intensywnej terapii i wymagających wspomaganego oddychania.

Liczba nowo zdiagnozowanych osób z COVID-19 wczoraj to 1313 osób, do tej pory w Belgi zdiagnozowano 38496 pacjentów, jako chorych z powodu COVID-19.

I tak wczoraj 265 osób zostało przyjętych do szpitala z powodu COVID-19, a 409 osób zostało wypisanych do domu. W szpitalach w Belgii jest hospitalizowanych 4871 osób z powodu koronawirusa (to spadek o 198 hospitalizowanych pacjentów z powodu COVID-19). 1081 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii (mniej o 38 osób niż przedwczoraj). Wczoraj zmarło niestety kolejne 230 osób z powodu COVID-19 (większość w domach opieki), co oznacza, że od 13 marca z powodu koronawirusa w Belgii zmarło 5453 osób.

Codziennie zmniejsza się liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 i po raz pierwszy w tym miesiącu liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 spadla poniżej 5000

 

Obiecałam, że będę codziennie informować o tym, ile pieniędzy udało się zebrać w naszej zbiórce na szpital w Belgii i w Polsce.

Na dziś jest to 1232 euro! Super!

Nadal nie udało mi się aktywować możliwości sprzedaży ebooka na stronie, tak aby po jego zakupieniu za 1 euro, pieniądze od razu zostały przesłane na konto Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego, a następnie po zakończeniu zbiórki, co do centa na szpital w Belgii i w Polsce.

Dopóki sprzedaż ebooka nie ruszy proponuję, żeby wpłacać pieniądze na konto naszego Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego:

Association Médicale Belgo-Polonaise

IBAN: BE69 2100 5304 2278

Przy wpłacie proszę podać swój email (nie można wpisać @, więc proszę po prostu napisać małpa), tak aby można było przesłać ebooka oraz zaznaczyć, na który szpital w Belgii i ewentualnie w Polsce chcieliby Państwo przeznaczyć pieniądze.

W Belgii proponuję wybrać z tych szpitali:

– Szpital Uniwersytecki AZVUB w Brukseli (UZ Brussel) na Jette

– Szpital Uniwersytecki Świętego Łukasza (UCL) w Brukseli

– Szpital Uniwersytecki w Leuven (UZ Leuven)

– Szpital Uniwersytecki w Liège (CHU Sart Tilman)

 

Pozdrawiam wszystkich bezwirusowo,

Agnieszka Ciarka

 

Telekonsultacje/Wideokonsultacje kardiologia:

https://www.ciarkaprocardio.pl/rejestracja-umow-sie-do-lekarza/

Tel. 0471 74 18 60

Blog: https://www.ciarkaprocardio.pl/blog/

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search