COVID-19 a choroby sercowo-naczyniowe w Belgii, krótkie podsumowanie. Belgia, a Polska w czasach pandemii.

 

Otóż w Królestwie Belgii brakuje danych naukowych na temat COVID-19 i komplikacji sercowo-naczyniowych, ponieważ badania i analizy są jeszcze w toku. Belgijskie Towarzystwo Kardiologiczne nie napisało żadnych wytycznych związanych z COVID-19 i chorobami naczyń i serca, jedynie Belgijskie Towarzystwo Transplantacyjne wydało krótkie oświadczenie odnośnie transplantacji w czasie pandemii COVID-19. Nie dysponujemy również jak dotąd danymi epidemiologicznymi odnośnie powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu infekcji COVID-19 w Belgii.

 

Gwoli przypomnienia: liczba mieszkańców Belgi to ponad 11 milionów, czyli około jednej czwartej mieszkańców Polski. Do zeszłego weekendu w Belgii wykonano ponad 600000 testów na koronawirusa, w Polsce tych testów wykonano 1200000. W Belgii zdiagnozowano około 60000 przypadków COVID-19 podczas gdy w Polsce taka diagnozę postawiono u 29000 chorych (dane na zeszły weekend). Śmiertelność z powodu COVID-19 w Belgii to 15%, w Polsce 4%. Duża śmiertelność w Belgii wynika z niestandardowego liczenia zgonów: otóż wszystkie osoby w domach opieki, bez stwierdzonej infekcji COVID-19, ale z objawami sugerującymi ta chorobę, a które zmarły, były zaliczane do osoby zmarłych z powodu COVID-19. W domach opieki wykonano testy na COVID-19 u mniej niż 20% osób, które zmarły.

 

Pierwszy przypadek COVID-19 w Belgii zdiagnozowano 27.02.2020 (była to kobieta, która wróciła z podróży służbowej we Francji). Dwa tygodnie później zarejestrowano pierwszy zgon z powodu COVID-19. Całkowity lockdown został wprowadzony w połowie marca.

 

W Belgii stosowano cztery indykatory epidemiologiczne, aby śledzić przebieg pandemii, tj. liczbę nowo zdiagnozowanych przypadków na dzień, liczbę hospitalizowanych pacjentów na zwykłych oddziałach i oddziałach intensywnej terapii oraz liczbę zgonów na dzień z powodu COVID-19. Wszystkie te indykatory wskazują na szczyt pandemii w Belgii na początku kwietnia, a aktualnie znajdujemy się w fazie ‘wyciszenia’ wirusa.

Jeśli porównać liczbę nowych przypadków z Polsce i w Belgii, jak również liczbę zgonów w Polsce i w Belgii, to można zauważyć, że krzywe te są zupełnie różne; w Belgii obserwuje się skonsolidowany trend malejący, natomiast w Polsce liczba nowo diagnozowanych przypadków, jak i zgonów, oscyluje na takim samym poziomie. Zastanawiające jest również to, że bezwzględna liczba nowo diagnozowanych pacjentów, jak i zgonów, jest kilkakrotnie niższa w Polsce niż w Królestwie Belgii.

Rycina 1: Liczba nowych przypadków na dzień w Belgii (kolor zielony) i w Polsce (kolor czerwony).

 

Rycina 2: Liczba zgonów na dzień w Belgii (kolor zielony) i w Polsce (kolor szary).

 

O tym, że COVID-19 to nie była ‘zwykła grypa’ przekonuje wykres na Rycinie nr 3. Otóż niebieskimi kolorami oraz kolorem zielonym oznaczono śmiertelność w okresie marzec-maj w latach 2017-2018-2019, a kolorem czerwonym śmiertelność w tym samym okresie w tym roku. Czyli COVID-19 spowodował zwiększenie śmiertelności nieporównywalne do grypy (cala ‘górka’ na wykresami niebieskimi to ludzie, którzy ‘nadprogramowo’ zmarli na COVID-19).

 

Rycina 3: Śmiertelność w latach 2017-2020 w okresie marzec-maj w Belgii.

 

W newsletterze za tydzień napisze o organizacji szpitali (w tym szpitala w Leuven) podczas pandemii oraz zaleceniach Towarzystwa Transplantacyjnego podczas pandemii, oraz spadku transplantacji w tym okresie.

 

Dane epidemiologiczne na 21.06.2020

W ciągu ostatnich 24 godzin zdiagnozowano w Belgii 74 nowe przypadki koronawirusa, czyli całkowita liczba wszystkich zdiagnozowanych chorych z COVID-19 od początku pandemii to w Belgii 60550. Wczoraj zmarły 2 osoby z powodu COVID-19, a całkowita liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa to 9697. Do szpitali zostało przyjętych 20 osób z koronawirusem, i całkowita liczba hospitalizowanych to 308 osób, w tym 50 na intensywnej terapii.

 

Pozdrawiam wszystkich bezwirusowo,

 

 

Dr. Agnieszka Ciarka

 

www.ciarkaprocardio.be

 

Filie mojej praktyki kardiologicznej:

 

Filia w TREMELO, Rozenlaan 6, 3128 Tremelo

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search