Pomimo stopniowego ‘odmrażania’ i wyjścia z lockdown, nadal korzystna ewolucja liczby zachorowań i hospitalizacji z powodu koronawirusa w Belgii.

W ciągu ostatnich 24 godzin zdiagnozowano w Belgii 111 nowych przypadków koronawirusa, czyli całkowita liczba wszystkich zdiagnozowanych chorych z COVID-19 od początku pandemii to w Belgii 60029. Wczoraj zmarło 5 osób z powodu COVID-19, a całkowita liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa to 9655. Do szpitali zostało przyjętych 20 osób z koronawirusem, i całkowita liczba hospitalizowanych to 395 osób, w tym 82 na intensywnej terapii.

Jeśli spojrzeć na liczbę nowych zakażeń (Rycina nr 1) i liczbę hospitalizowanych pacjentów (Rycina nr 2) na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy w Belgii to widać, że szczyt zachorowań przypadł około 4 kwietnia. W tej chwili utrzymuje się tendencja spadkowa.

Jeśli porównać dane z Belgii i z Polski, to możemy zauważyć, że choć bezwzględna liczna nowych przypadków, hospitalizacji i zgonów jest w Polsce niższa, to w kraju nad Wisła obserwuje się cały czas tendencje wzrostowa, podczas gdy w Belgii liczba zakażeń zmalała i utrzymuje się na poziomie z początku marca. Na Rycinie nr 3 można porównać ewolucje nowych zakażeń na przestrzeni ostatnich miesięcy w Polsce i w Belgii.

Pozdrawiam wszystkich bezwirusowo,

Dr. Agnieszka Ciarka

www.ciarkaprocardio.be

Filie mojej praktyki kardiologicznej:

Filia w TREMELO, Rozenlaan 6, 3128 Tremelo

Filia w BRUKSELI, av. J. Goffin 164, 1082 Sainte Agatha Berchem

Wizytę można umówić online:

https://www.doctoranytime.be/en/d/cardiologist/agnieszka-ciarka

lub telefonicznie:

GSM 0471.74.18.60

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search