Czy wirus zginie, jeśli umieszczę maseczki w zamrażarce? Jakie potencjalne leczenie może być skuteczne przeciwko COVID-19?

COVID-19 jest łagodną chorobą wirusową u zdecydowanej większości pacjentów (80%), ale może powodować ciężkie zapalenie płuc (z późniejszymi powikłaniami) ze znaczną śmiertelnością u osób starszych i indywidualnych z podstawowymi chorobami. Około 20% zakażonych pacjentów musi być hospitalizowanych, w tym 5%, na intensywnej terapii. Badania wykazały, że objawy są skorelowane z ilością kopii wirusa obecnych w organizmie, niezależnie od czasu trwania objawów. Śmiertelność osiąga 25%, w wyjątkowo ciężkich przypadkach może wynosić nawet 40%.

 

Jakie leczenie jest aktualnie badane przeciwko COVID-19?

Skuteczność kliniczna terapii przeciwwirusowej w SARS-CoV-2 jest prawdopodobnie zależna od czasu podania leków, ale na razie brak jest badan klinicznych, na których można by było oprzeć rekomendacje stosowania leków przeciwko COVID-19.

 

Następujące leki są testowane jako potencjalne leki na koronawirusa:

chlorochina i hydroksychlorochina, lopinawir/rytonawir oraz remdesivir

 

Chlorochina i hydroksychlorochina hamują replikację SARS-CoV-2 w testach laboratoryjnych. Chlorochina

Ten lek (nie jest dostępny w Belgii od 2015 r.) jest stosowany od dziesięcioleci w leczeniu malarii. Jednak jego ‘okno terapeutyczne’ jest dość wąskie, ponieważ chlorochina może powodować komplikacje sercowe lub arytmie, co wymaga ostrożności przy stosowaniu w większych dawkach skumulowanych u pacjentów ze współwystępującymi chorobami. W tym celu zdecydowanie zaleca się, aby użycie tego leku w podejrzanym/potwierdzonym COVID-19 było ograniczone do hospitalizowanych pacjentów.

Hydroksychlorochina

Niedawne doniesienia na podstawie testów laboratoryjnych sugerują, że hydroksychlorochina (lek sprzedawany w Belgii jako Plaquenil®) jest silniejszy niż chlorochina, więc mniejsze dawki mogłyby być skuteczne. Ma ona również lepszy profil bezpieczeństwa niż chlorochina (większe okno terapeutyczne). Na podstawie tych doniesień, oraz na podstawie wstępnych wyników z niewielkiego badania klinicznego hydroksychlorochina jest preferowana w stosunku do chlorochiny jako leczenie wspomagające w infekcji COVID-19. Badanie, które w międzyczasie zostało opublikowane, sugeruje, że dodatni wynik na COVID-19 z wymazu z gardła staje się ujemny szybciej u pacjentów, którzy byli leczenie hydroksychlorochina. Jednak badanie to było przeprowadzone na zbyt malej liczbie pacjentów i grupy pacjentów były dość zróżnicowane, tak, że nie można z przekonaniem stwierdzić, że leczenie to jest naprawdę skuteczne. Tym samym, na obecnym etapie wiedzy, nie jest możliwe zalecanie ambulatoryjnego stosowania hydroksychlorochiny u pacjentów, którzy mają niewielkie objawy podczas choroby COVID-19, ponieważ ryzyko skutków ubocznych leczenia przeważa nad potencjalnymi korzyściami leczniczymi. Leczenie hydroksychlorochina jest wiec ograniczone do ciężko chorych pacjentów w warunkach szpitalnych.

 

Lopinawir/rytonawir (400 mg/100 mg podawany dwa razy dziennie), jest lekiem przeciwwirusowym stosowanym w leczeniu AIDS. Badania wykazały, że rozpoczęty po 12 dniach od wystąpienia objawów COVID-19 nie przynosi korzyści klinicznych u hospitalizowanych chorych. W badaniu tym jedynie pacjenci leczeni przed 12 dniem wystąpienia objawów wykazali pewna poprawę kliniczna.

Lopinawir/rytonawir może być zatem uważany jako lek drugiego wyboru, jeśli hydroksychlorochina jest przeciwwskazana, ale tylko wtedy, gdy leczenie to może być zastosowane wcześnie w przebiegu choroby (w ciągu 12 dni od wystąpienia objawów). Leczenie jest nieskuteczne, jeśli zastosowane później w przebiegu choroby.

 

Remdesivir jest lekiem przeciwwirusowym, który był stosowany w leczeniu infekcji wywoływanej wirusem Ebola. Testy wykonane w laboratorium sugerują, że może być również skuteczny przeciwko COVID-19. Jednak głównym ograniczeniem jego stosowania jest niewielka dostępność, jak również szereg przeciwskazań. Nie ma na razie żadnych dużych badan z tym lekiem, jedynie opisy pojedynczych przypadków pacjentów z COVID-19 leczonych remdesivirem. Kilka badań klinicznych jest w toku lub jest planowanych (badania „Solidarity” i „DisCoVeRy”).

 

– Środki immunomodulujące stanowią zróżnicowaną grupę leków, które mogą pełnić rolę (ochronną) w drugiej fazie choroby COVID-19, która jest napędzana uwalnianiem cytokin, a nie bezpośrednim szkodliwym wpływem wirusa na komórki. Jednak według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia kortykosterydy, które należą do silnych leków immodulacyjnych, nie są zalecane jako terapia wspomagająca leczenie infekcji COVID-19. Paracetamol jest zalecany jako lek pierwszego rzutu w przypadku gorączki i bólu, nie powinno się stosować innych leków niesterydowych przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen.

 

Sytuacja epidemiologiczna na 09.04.2020

Nadal spada całkowita liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 w Belgii, wczoraj więcej osób opuściło szpital niż zostało hospitalizowanych z powodu COVID-19!

I tak wczoraj 449 osób zostało przyjęte do szpitala z powodu COVID-19, a 483 osoby zostały wypuszczone do domu. Aktualnie w szpitalach w Belgii jest hospitalizowanych 5590 osób z powodu koronawirusa. 1285 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii, 992 osób wymaga wspomaganego oddychania. Wczoraj zmarło niestety kolejne 283 osób z powodu COVID-19, co oznacza, że całkowita liczba zgonów od 13 marca z powodu koronawirusa w Belgii wzrosła do 2523 osób. Obserwuje się dalsza konsolidacje spadku hospitalizacji z powodu COVID-19 w Belgii.

Centrum kryzysowe ustosunkowało się do fałszywych informacji krążących w social media na temat tego, że maski, można umieszczać w niskiej temperaturze (np. zamrażarce) tak aby zniszczyć wirusa COVID-19. Otóż są to błędne informacje. COVID-19 nie jest niszczony w niskiej temperaturze, natomiast jest niszczony przez wysokie temperatury. Jeśli wiec mamy maski wielokrotnego użytku wystarczy je wyprać w pralce.

 

Obiecałam, że będę codziennie informować o tym, ile pieniędzy udało się zebrać w naszej zbiórce na szpital w Belgii i w Polsce.

Na dziś jest to 327 euro! Super!

Nadal nie udało mi się aktywować możliwości sprzedaży ebooka na stronie, tak aby po jego kupieniu za 1 euro, pieniądze od razu zostały przesłane na konto Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego, a następnie po zakończeniu zbiorki, co do centa na szpital w Belgii i w Polsce.

Dopóki sprzedaż ebooka nie ruszy proponuję, żeby wpłacać pieniądze na konto naszego Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego:

Association Médicale Belgo-Polonaise

IBAN: BE69 2100 5304 2278

Przy wpłacie proszę podać swój email (nie można wpisać @, więc proszę po prostu napisać małpa), tak aby można było przesłać ebooka oraz zaznaczyć, na który szpital w Belgii i ewentualnie w Polsce chcieliby Państwo przeznaczyć pieniądze.

W Belgii proponuje wybrać z tych szpitali:

– Szpital Uniwersytecki AZVUB w Brukseli (UZ Brussel) na Jette

– Szpital Uniwersytecki Świętego Łukasza (UCL) w Brukseli

– Szpital Uniwersytecki w Leuven (UZ Leuven)

– Szpital Uniwersytecki w Liège (CHU Sart Tilman)

 

Pozdrawiam wszystkich bezwirusowo,

Agnieszka Ciarka

 

Telekonsultacje/Wideokonsultacje kardiologia:

https://www.ciarkaprocardio.pl/rejestracja-umow-sie-do-lekarza/

Tel. 0471 74 18 60

Blog: https://www.ciarkaprocardio.pl/blog/

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search