Dzisiaj odpowiedz na jedno z pytań czytelników newslettera odnośnie leków na nadciśnienie i COVID-19. Czy należy wstrzymać leczenie sartanami i inhibitorami enzymów konwertazy, bo krążą informacje, że zwiększają one zapadalność na COVID-19?

Jakie leki należą do grupy inhibitorów enzymu konwertazy? W Belgii sa to Captopril, Inhibace, Enalarpil, Renitec, Lisinopril, Zestril, Coversyl, Perindopril, Accupril, Quinapril, Ramipril, Tritace.

Do grupy sartanów należą w Belgii następujące leki: Atacand, Candesartan, Teveten, Aprovel, Irbesartan, Losartan, Cozaar, Loortan, Olmesartan, Belsar, Olmetec, Telmisartan, Micardis, Kinzalmono, Valsartan, Diovan.

 

W czasie narastającej epidemii COVID-19 pojawiały się kolejne informacje o potencjalnym niekorzystnym wpływie leków hipotensyjnych (szczególnie inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz sartanów) na ryzyko zachorowania i przebieg kliniczny infekcji COVID-19. Informacje te nie są potwierdzone żadnymi solidnymi badaniami naukowymi, a jednak poprzez szerokie rozpowszechniane, szczególnie poprzez media społecznościowe, stały się powodem niekiedy nieuzasadnionego odstawiania dotychczas przyjmowanych leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron nie tylko przez chorych na nadciśnienie tętnicze, ale również przez lekarzy.

Sprawa stała się tak poważna, że zajęło sit nią Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ESH) i grupa ekspertów dokonała szczegółowej analizy wszystkich dotychczasowych doniesień dotyczących tego zagadnienia. W wyników tych analiz zostało wydane oficjalne oświadczenie dotyczące nadciśnienia tętniczego, leków blokujących układ renina-angiotensyna i COVID-19. Podsumowuje ono obecny stan wiedzy i będzie na bieżąco aktualizowane, uwzględniając gromadzone dane i badania kliniczne. W tym dokumencie stwierdzono, że obecnie nie ma jednoznacznych danych naukowych świadczących o tym, że nadciśnienie tętnicze per wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19. Dlatego też u chorych na nadciśnienie tętnicze nie należy stosować żadnych nadzwyczajnych środków ostrożności ponad te stosowane u innych ludzi.

Jeśli chodzi o leczenie inhibitorami konwertazy i sartanami chorych z infekcją COVID-19 tutaj tez stanowisko naukowców jest zgodne: należy kontynuować leczenie inhibitorami konwertazy i sartanami ponieważ nie ma danych na to, ze leki te przyczyniają się do cięższego przebiegu choroby. Stanowisko to potwierdziły w swoich wytycznych wszystkie najważniejsze Towarzystwa Naukowe zajmujące się nadciśnieniem tętniczym w tym Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ISH).

Dlatego apel do wszystkich pacjentów leczonych lekami, które wymieniłam na początku artykułu. Absolutnie proszę nie zatrzymywać przyjmowania tych leków, ponieważ szkody wynikające z wysokiego ciśnienia będą bardziej dramatyczne nie domniemane i niepotwierdzone ryzyko cięższego przebiegu COVID-19 podczas przyjmowania tych leków.

 

Sytuacja epidemiologiczna na 18.04.2020

Wczorajsze dane wskazują na dalszy spadek liczby nowo hospitalizowanych pacjentów, osób przebywających w szpitalach z COVID-19, pacjentów wymagających hospitalizacji na intensywnej terapii i wymagających wspomaganego oddychania.

Liczba nowo zdiagnozowanych osób z COVID-19 wczoraj to 1045 osoby, czyli 15% pośród wszystkich testowanych wczoraj osób miało pozytywny test na CVOID-19. To również świadczy o malejącej sile wirusa, ponieważ na szczycie epidemii, nawet jedna trzecia testowanych pacjentów miała wyniki pozytywne.

I tak wczoraj 303 osoby zostały przyjętych do szpitala z powodu COVID-19, a 387 osób zostało wypisanych do domu. W szpitalach w Belgii jest hospitalizowanych 5069 osób z powodu koronawirusa (to o 92 osoby mniej niż w poprzednim dniu). 1119 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii (mniej o 21 osób niż przedwczoraj). 809 osób wymaga wspomaganego oddychania (to o 37 osób mniej niż przedwczoraj). Wczoraj zmarło niestety kolejne 290 osób z powodu COVID-19 (większość w domach opieki), co oznacza, że od 13 marca z powodu koronawirusa w Belgii zmarło 5453 osób.

Codziennie zmniejsza się liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Jednak nadal bardzo duże jest obciążenie szpitali i ponad 1000 osób znajduje się na oddziałach intensywnej terapii. Codziennie liczba osób hospitalizowanych na intensywnej terapii z powodu COVID-19 spada o 20-30 osób, więc można sobie wyobrazić, jak długo będzie jeszcze trwało, aby wypuścić z intensywnej terapii ponad 1000 aktualnie hospitalizowanych pacjentów… Dlatego musimy się niestety uzbroić w cierpliwość i czekać na dalsze zmniejszenie obostrzeń odnośnie izolacji.

 

Obiecałam, że będę codziennie informować o tym, ile pieniędzy udało się zebrać w naszej zbiórce na szpital w Belgii i w Polsce.

Na dziś jest to 1232 euro! Super!

Nadal nie udało mi się aktywować możliwości sprzedaży ebooka na stronie, tak aby po jego zakupieniu za 1 euro, pieniądze od razu zostały przesłane na konto Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego, a następnie po zakończeniu zbiórki, co do centa na szpital w Belgii i w Polsce.

Dopóki sprzedaż ebooka nie ruszy proponuję, żeby wpłacać pieniądze na konto naszego Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego:

Association Médicale Belgo-Polonaise

IBAN: BE69 2100 5304 2278

Przy wpłacie proszę podać swój email (nie można wpisać @, więc proszę po prostu napisać małpa), tak aby można było przesłać ebooka oraz zaznaczyć, na który szpital w Belgii i ewentualnie w Polsce chcieliby Państwo przeznaczyć pieniądze.

W Belgii proponuję wybrać z tych szpitali:

– Szpital Uniwersytecki AZVUB w Brukseli (UZ Brussel) na Jette

– Szpital Uniwersytecki Świętego Łukasza (UCL) w Brukseli

– Szpital Uniwersytecki w Leuven (UZ Leuven)

– Szpital Uniwersytecki w Liège (CHU Sart Tilman)

 

Pozdrawiam wszystkich bezwirusowo,

Agnieszka Ciarka

 

Telekonsultacje/Wideokonsultacje kardiologia:

https://www.ciarkaprocardio.pl/rejestracja-umow-sie-do-lekarza/

Tel. 0471 74 18 60

Blog: https://www.ciarkaprocardio.pl/blog/

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search