Naukowcy odkryli, dlaczego COVID-19 ma cięższy przebieg u osób cukrzyca i chorobami sercowo-naczyniowymi!

Otóż przedwczoraj pojawiły się w prestiżowym magazynie medycznym ‘The Lancet’ opisy przypadków chorych na COVID-19, które rzucają więcej światła na to, dlaczego pacjenci obciążeni cukrzyca i chorobami sercowo-naczyniowymi, są narażeni na komplikacje w przebiegu infekcji COVDI-19.

 

I tak wiadomo już, że powikłania sercowo-naczyniowe stają się kluczowym zagrożeniem w chorobie spowodowanej COVID-19, zaraz po komplikacjach z układu oddechowego. Mechanizmy leżące u podstaw tej zwiększonej wrażliwości osób z chorobami krążenia na komplikacje, są nie do końca wyjaśnione. Wiadomo, że SARS-CoV-2 infekuje gospodarza za pomocą receptora konwertującego angiotensynę 2 (ACE2), który jest obecny w różnych narządach, w tym w płucach, sercu, nerkach i jelitach. Receptory ACE2 są również obecne na komórki śródbłonka, wyścielających naczynia krwionośne. Na podstawie niżej opisanych badan Uniwersytetu w Zurychu można sądzić, że komplikacje sercowo naczyniowe obserwowane w przebiegu infekcji COVID-19 mogą być spowodowane zainfekowaniem komórek śródbłonka przez wirusa. Naukowcy przytaczają opisy trzech przypadków, które potwierdzają ta hipotezę.

 

Pacjent 1 był mężczyzna w wieku 71 lat, po przeszczepie nerki, z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym. Stan chorego pogorszył się po rozpoznaniu COVID-19 i wymagał wspomaganego oddychania na intensywnej terapii. Niestety w 8.dobie hospitalizacji nastąpiła niewydolność wielonarządowa i pacjent zmarł. Przeprowadzona pośmiertna analiza przeszczepionej nerki za pomocą mikroskopu elektronowego ujawniła ze w komórkach śródbłonka znajdował się wirus (rycina 1 W analizach histologicznych stwierdzono nagromadzenie komórek zapalnych w okolicach śródbłonkiem, a dotyczyło to śródbłonka takich narządów jak serce, jelicie cienkie i płuca. W płucach stwierdzono nagromadzenie komórek zapalnych, a większość małych naczyń płucnych uległa zatkaniu.

Miniatura ryciny gr1

Pacjentka 2 była kobietą, w wieku 58 lat, z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym i otyłością. Rozwinęła niewydolność oddechową z powodu COVID-19, a następnie niewydolność wielonarządową i potrzebowała terapii nerkozastępczej. W 16. dobie niedokrwienie nastąpiło niedokrwienie jelit. Następnie zaobserwowano niewydolność krążenia w następstwie zawału serca, który spowodowało zatrzymanie krążenia prowadzące do śmierci. W badaniu pośmiertnym stwierdzono zapalenie śródbłonka w płucach, sercu, nerkach i wątrobie oraz martwicę komórek wątrobowych. Stwierdzono histologiczny dowód zawału serca. W badaniu histologicznym jelita cienkiego stwierdzono zapalenie śródbłonka (zapalenie śródbłonka) naczyń podśluzówkowych.

Pacjent 3 był mężczyzną, w wieku 69 lat, z nadciśnieniem tętniczym, u którego w wyniku COVID-19 wystąpiła niewydolność oddechowa i wymagał wspomagania oddychania. W badaniu echokardiograficznym stwierdzono zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory. Zapaść krążeniowa nastąpiła z niedokrwieniem krezki, wykonano resekcję jelita cienkiego i chory przeżył. W badaniu histologicznym resekcji jelita cienkiego stwierdzono wyraźne zapalenie śródbłonka naczyń podśluzówkowych.

 

Reasumując, w opisie tych trzech przypadków ciężko chorych pacjentów na COVID-19 znaleziono dowody na bezpośrednie zakażenie wirusowe komórek śródbłonka. Chociaż wirus wykorzystuje receptor ACE2 wyrażony przez pneumocyty w wyściółce nabłonkowej pęcherzyka płucnego do zakażenia gospodarza, powodując w ten sposób uszkodzenie płuc, receptor ACE2 jest również szeroko rozpowszechniony na komórkach śródbłonka, które przenikają przez wiele narządów. Rekrutacja komórek odpornościowych, czy to poprzez bezpośrednie zakażenie wirusowe śródbłonka, czy to za pośrednictwem aktywacji układu odpornościowego, może prowadzić do powszechnej dysfunkcji śródbłonka i do umierania tych komórek. Śródbłonek naczyniowy jest niezbędny do regulacji napięcia naczyniowego i utrzymania homeostazy naczyniowej. Dysfunkcja śródbłonka jest głównym czynnikiem warunkującym dysfunkcję mikronaczyniową poprzez przesunięcie równowagi naczyniowej w kierunku większego zwężenia naczyń z następczym niedokrwieniem narządu, zapalenia z towarzyszącym obrzękiem tkanek i zwiększonego ryzyka zakrzepów.

Powyższe badanie dostarcza dowodów na obecność elementów wirusowych w komórkach śródbłonka i nagromadzenie komórek zapalnych, a w konsekwencji obumieranie komórek śródbłonka.

Zapalenie komórek śródbłonka w przebiegu COVID-19 może wyjaśniać systemowe upośledzenie funkcji mikrokrążenia w różnych narządach, a następnie komplikacje i ich następstwa kliniczne ze zgonem włącznie w przebiegu niewydolności wielonarządowej. Hipoteza ta stanowi przesłankę do zastosowania terapii stabilizującej śródbłonek przy jednoczesnej walce z replikacja wirusa.

 

Sytuacja epidemiologiczna na 22.04.2020

Wczorajsze dane wskazują dalszy spadek liczby pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.

I tak wczoraj 263 osoby zostały przyjęte do szpitala z powodu COVID-19, a 432 osoby zostały wypisane do domu. W szpitalach w Belgii jest hospitalizowanych 4765 osób z powodu koronawirusa (a to jest o 231 osób mniej niż przedwczoraj). 1020 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii (to mniej o 59 osób niż przedwczoraj). 733 osoby wymagają wspomaganego oddychania (to jest o 44 osób mniej niż przedwczoraj). Wczoraj zmarło niestety kolejne 266 osób z powodu COVID-19 (większość w domach opieki). U 933 osób zdiagnozowano wczoraj infekcje COVDI-19, do tej w pory w Belgi zdiagnozowano 41889 przypadków infekcji.

Tym samym liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 utrzymuje się od dwóch dni poniżej 5000 osób.

 

Obiecałam, że będę codziennie informować o tym, ile pieniędzy udało się zebrać w naszej zbiórce na szpital w Belgii i w Polsce.

Na dziś jest to 1647 euro! Super! Ponad półtora tysiąca euro!  Brawo my!

Nadal nie udało mi się aktywować możliwości sprzedaży ebooka na stronie, tak aby po jego zakupieniu za 1 euro, pieniądze od razu zostały przesłane na konto Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego, a następnie po zakończeniu zbiórki, co do centa na szpital w Belgii i w Polsce.

Dopóki sprzedaż ebooka nie ruszy proponuję, żeby wpłacać pieniądze na konto naszego Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego:

Association Médicale Belgo-Polonaise

IBAN: BE69 2100 5304 2278

Przy wpłacie proszę podać swój email (nie można wpisać @, więc proszę po prostu napisać małpa), tak aby można było przesłać ebooka oraz zaznaczyć, na który szpital w Belgii i ewentualnie w Polsce chcieliby Państwo przeznaczyć pieniądze.

W Belgii proponuję wybrać z tych szpitali:

– Szpital Uniwersytecki AZVUB w Brukseli (UZ Brussel) na Jette

– Szpital Uniwersytecki Świętego Łukasza (UCL) w Brukseli

– Szpital Uniwersytecki w Leuven (UZ Leuven)

– Szpital Uniwersytecki w Liège (CHU Sart Tilman)

 

Pozdrawiam wszystkich bezwirusowo,

Agnieszka Ciarka

 

Telekonsultacje/Wideokonsultacje kardiologia:

https://www.ciarkaprocardio.pl/rejestracja-umow-sie-do-lekarza/

Tel. 0471 74 18 60

Blog: https://www.ciarkaprocardio.pl/blog/

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search