Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie do powrotu dzieci do szkol w Belgii. Dzisiejszy newsletter zainspirowany pytaniami pani Joanny!

 1. W jakim wymiarze godzin będą dzieci uczęszczały do szkół od pierwszego września?

W tygodniu od 1 września, wszystkie dzieci mogą uczęszczać do szkoły w pełnym wymiarze godzin. Kod dla szkół to w tym tygodniu kolor żółty.

 

 1. Czy jest pewne, że moje dziecko przez cały rok szkolny będzie uczęszczało normalnie do szkoły?

Niestety nie. Z tygodnia na tydzień może zmienić się kod koloru w szkole. Jeśli w Twojej gminie włączy się „alarm” (Alarm ten pochodzi z Grupy Oceny Ryzyka), szkoła może zmienić kod na pomarańczowy. Lokalna komórka kryzysowa ocenia sytuację i ostatecznie minister edukacji decyduje, czy w szkołach zostanie uruchomiony kod pomarańczowy. Szkoła wtedy informuje rodziców o takiej zmianie.

Co to oznacza dla twojego dziecka? Dzieci w klasach przedszkolnych, uczniowie szkół podstawowych i uczniowie z pierwszej klasy szkoły średniej (kleuters, basis onderwijs en eerste grad secundair onderwijs) nadal chodzą do szkoły w pełnym wymiarze godzin w przypadku kodu pomarańczowego. Uczniowie drugiej i trzeciej klasy (tweede en deerde grad secundair onderwijs) chodzą do szkoły na zmianę tydzień po tygodniu.

 

 1. Czy moje dziecko musi nosić maseczkę?

Uczniowie szkoły średniej (secundair onderwijs, 12-18 rok życia) muszą nosić maseczkę przez cały czas trwania zajęć, nawet z kodem żółtym. Nie jest to konieczne podczas przerw i zajęć sportowych.

Uczniowie szkoły podstawowej (basis onderwijs, 6-12 rok życia) nigdy nie musza nosić maski ustnej, nawet jeśli mają ponad 12 lat.

 

 1. Czy musze nosić maseczkę, kiedy przyprowadzam i odbieram dziecko ze szkoły?

Jeśli przyprowadzasz lub odbierasz dziecko, jesteś zobowiązany do noszenia maseczki. Obowiązuje to też, jeśli kiedy wchodzisz do budynku szkoły. Należy unikać wchodzenia do budynku szkoły od kodu żółtego w szkole średniej (secundair onderwijs) i kodu pomarańczowego w szkole podstawowej (basis onderwijs).

 

 1. Czy dziadkowie mogą przyprowadzać dzieci do szkoły?

Tak, to jest dozwolone (oczywiście jest konieczne noszenie maseczki). Ale uwaga: jeśli dziadkowie mają problemy zdrowotne (na przykład cukrzycę), to mądrze jest unikać ryzykownych kontaktów.

 

 1. Czy nauczyciele musza nosić maseczki?

Przedszkolanki musza nosić maseczki tylko wtedy, jeśli nie można zachować dystansu socjalnego w stosunku do innych przedszkolanek i nauczycieli. Maseczki nie są wymagane w klasie.

 

Nauczyciele szkół podstawowych nie noszą maski podczas nauczania, jeśli istnieje wystarczający dystans pomiędzy nauczycielem a dziećmi. Ale mogą, jeśli taki dystans nie może być zachowany.

 

Nauczyciele szkół średnich zawsze noszą maski ustne w budynkach szkolnych, nawet jeśli możliwe jest zachowanie dystansu. Maseczka nie jest konieczna podczas zajęć na świeżym powietrzu i przerw w pracy. Nauczyciele sportowi również nie muszą nosić maseczek podczas zajęć.

 

 1. Co się dzieje, jeśli moje dziecko miało kontakt z osoba zarażoną?

Jeśli Twoje dziecko miało intensywny kontakt z osobą zakażoną, jest to tak zwany kontakt wysokiego ryzyka. W takim przypadku dziecko musi pozostać w domu przez 14 dni. Uczęszczanie do szkoły oraz inne kontakty nie są dozwolone.

Jeśli dziecko miało powierzchowny kontakt (pacjent niskiego ryzyka) z zakażonym pacjentem, może on nadal chodzić do szkoły.

 

Kiedy Twoje dziecko jest w kontakcie wysokiego ryzyka? Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu przestrzegane są zasady dotyczące odległości. Jeśli przedszkolanka zostanie zainfekowana, wówczas wszystkie maluchy są kontaktem wysokiego ryzyka, ponieważ przedszkolance nie uda się trzymać się dystansu socjalnego z małymi dziećmi.

W szkole podstawowej koleżanki i koledzy z klasy osoby zarażonej są kontaktami niskiego ryzyka. Tak jak i nauczyciel. W szkolnictwie średnim obowiązuje ogólna zasada: wszyscy przyjaciele i koledzy z klasy, z którymi odległość 1,5 metra nie została zachowana, są kontaktami wysokiego ryzyka. Może to być na przykład „sąsiad” w klasie, jeśli ławki znajdują się w odległości mniejszej niż 1,5 metra.

 

Jeśli ktoś ze szkoły został zainfekowany, nie oznacza to, cała szkoła musi zostać zamknięta. Jednym z możliwych środków jest poddanie kwarantannie tylko klasy, w której występuje zakażenie. Jeżeli uczniowie z różnych klas zarażają się nawzajem, a liczba infekcji jest zbyt duża, minister edukacji może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły.

 

 1. Co, jeśli dziecko wraca z wakacji w regionie oznaczonym kodem pomarańczowym lub czerwonym?

Jeśli wrócisz z obszaru z kodem pomarańczowym, Twoje dziecko może pozostać w domu. Kiedy wracasz z regionu oznaczanym kodem czerwonym, prawo wymaga, aby zrobić test na COVID-19 i poddać się kwarantannie. Szkoła otrzyma zaświadczenie o kwarantannie od lekarza rodzinnego.

 

 1. Jak moje dziecko ma się uczyć, jeśli zostanie poddane kwarantannie?

To zależy od szkoły, należy skontaktować się ze szkołą i ustalić w jaki sposób dziecko może kontynuować edukacje podczas kwarantanny.

 

 1. Czy moje dziecko może jechać na wycieczki szkolne?

Jedna lub więcej wycieczek jednodniowych jest dozwolona tylko w fazie żółtej w szkole podstawowej. W szkolnictwie średnim nie jest to (tymczasowo) dozwolone w fazie żółtej, z wyjątkiem pływania i zajęć praktycznych. Nie jest to już dozwolone również w fazie pomarańczowej i czerwonej.

 

 1. Czy moje dziecko może bawić się z dziećmi z innych klas podczas przerwy?

Maluchy (2.5-6 rok życia) nie musza trzymać się na dystans, nawet na placu zabaw. W szkolnictwie podstawowym (6-12 rok życia) przepisy są już bardziej rygorystyczne: w obrębie bańki klasowej nie ma potrzeby zachowania dystansu, różne bańki klasowe mogą być mieszane tylko na zewnątrz (np. podczas zabawy lub wycieczki). Dzieci muszą umyć ręce przed i po zabawie. W szkolnictwie średnim (12-18 rok życia) dzieci powinny zachować jak największy dystans do wszystkich uczniów. Na zewnątrz nie można mieszać „baniek’ różnych klas.

 

Serdecznie pozdrawiam bezwirusowo,

 

Dr. Agnieszka Ciarka

www.ciarkaprocardio.be

Filie mojej praktyki kardiologicznej:

Filia w TREMELO, Rozenlaan 6, 3128 Tremelo

Filia w BRUKSELI, av. J. Goffin 164, 1082 Sainte Agatha Berchem

Wizytę można umówić online:

https://www.doctoranytime.be/en/d/cardiologist/agnieszka-ciarka

lub telefonicznie:

GSM 0471.74.18.60

Twitter: @0Ciarka                                                           Insta: Dr.Ciarka_cardiology

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search