Rada Bezpieczeństwa w Belgii przedłuża aktualne środki zapobiegawcze do 3 maja. Koronawirus w pigułce (cześć trzecia): Dziś jest o tym, dlaczego potrzebne jest dużo cierpliwości, kiedy leczy się pacjentów z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii…

Jutro cześć czwarta ‘Koronawirusa w pigułce’ o tym jak czują się pacjenci po przejściu infekcji koronawirusem po wypisaniu do domu.

 

Pacjenci z COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii

Otóż pacjenci, którzy w przebiegu infekcji koronawirusem rozwijają zapalenie płuc i maja niedobór tlenu we krwi, potrzebują leczenia tlenem, tak aby utrzymać odpowiednia saturacje krwi w tlen. Jeśli zwiększa się zapotrzebowanie na suplementację tlenem, a pacjent ma coraz większe problemy z oddychaniem, zostaje przyjęty na oddział intensywnej terapii, gdzie w przypadku potrzeby można wprowadzić wspomagane oddychanie za pomocą respiratora.

Około 20% pacjentów, którzy przebywają aktualnie w Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven z powodu COVID-19, jest hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii. Wiadomo już, że są to najczęściej osoby, które mają inne schorzenia przewlekle. Obserwuje się, że zwykle pacjenci z COVID-19 są hospitalizowani na intensywnej terapii dość długo, około 2 do 3 tygodni i śmiertelność jest dość wysoka. W Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven są to pacjenci pomiędzy 50 a 80 rokiem życia, z wskaźnikiem masy ciała (body mass index, czyli BMI) powyżej 25 kg/m², czyli dużo jest osób z nadwaga.

Również obserwuje się taką zależność, że pośród osób wymagających sztucznej wentylacji więcej jest osób otyłych, i tak polowa pacjentów wymagających pomocy respiratora, ma BMI > 30 kg/m². Nie wiadomo, dlaczego otyłość wydaje się predysponować do cięższego przebiegu choroby COVID-19, ale może to być związane z tym, że receptory ACE, które wirus wykorzystuje, aby dostać się do komórek, znajdują się w tkance tłuszczowej, czyli komórki tłuszczowe mogą być bardziej podatne na inwazje wirusa.

Obserwacje ze Szpitala Uniwersyteckiego w Leuven wskazują na to, że pacjenci przyjmowani na intensywna terapię z dużym zapotrzebowaniem na tlen, zwykle musza być następnie podłączeni do respiratora. 50% pacjentów jest wentylowanych w pozycji na brzuchu (nie do końca wiadomo, dlaczego, ale parametry wentylacji są o wiele lepsze, jeśli pacjent leży na brzuchu, w porównaniu do pozycji ‘na wznak’). Pacjenci na intensywnej terapii wymagający wspomaganego oddychania potrzebują bardzo dużo leków podtrzymujących właściwe ciśnienie krwi (tzw. leków wazopresyjnych), prawdopodobnie dlatego, że trudno jest ich właściwie wentylować i używa się bardziej intensywnych parametrów podczas wentylacji. Duzy odsetek chorych wymaga również leczenia renozastępczego (kiedy nerki przestają pracować należy podłączyć pacjenta do specjalnej maszyny, która oczyści krew z niepotrzebnych związków). Większość pacjentów na respiratorach na intensywnej terapii początkowo się poprawia, ale później następuje pogorszenie kliniczne i w następnej fazie ponownie poprawa (tzw. odpowiedz dwufazowa na leczenie). Prawdopodobnie to pogorszenie kliniczne jest spowodowane nasilaniem się stanu zapalnego podczas wspomaganego oddychania. U pacjentów najciężej chorych może występować atypowy obraz ostrej niewydolności oddechowej (acute respiratory distress syndrome, czyli ARDS). Obraz jest ten atypowy, ponieważ niektóre z parametrów oddechowych, nie są zgodne z tym co obserwujemy w klasycznym obrazie ARDS. Kolejną specyficzną cechą pacjentów z COVID-19 i obrazem atypowego ARDS na intensywnej terapii jest fakt, że mogą rozwijać mikro zakrzepy w płucach, co może prowadzić do dalszych utrudnień we wspomaganiu oddychania.

 

Wszystkie to obserwacje z intensywnej terapii wskazują na to, że pacjenci z COVID-19 są zupełnie inna populacja niż inni krytycznie chorzy, i nie można ich rozpatrywać, jako chorych z ‘innym rodzaje grypy’, bo kiedy wymagają leczenia na intensywnej terapii przebywają tam dłużej i trudniej ich się leczy.

 

Następne bardzo ważne pytanie to kogo i w jakim momencie należy przyjąć na oddział intensywnej terapii, tak aby w jak największym stopniu pomoc pacjentom z szansą na wyleczenie, a jednocześnie nie doprowadzić do sytuacji, kiedy oddziały intensywnej terapii będą tak obłożone, że nie będzie żadnej możliwości przyjęcia żadnych innych pacjentów.

Każdy szpital wypracował kryteria przyjęć na oddziały intensywnej terapii i często te kryteria powstają ze współpracą komisji etycznych szpitali, tak aby kryteria te były akceptowalne z etycznego punktu widzenia. Na decyzje przyjęcia na intensywną terapię wpływa wiele różnych czynników takich jak wiek pacjenta, inne schorzenia oraz coś, co opisujemy w języku medycznym jako kruchość (czyli frailty) i można policzyć jej stopień (tak np. pacjenci z wysokim stopniem ‘kruchości’ nie rokują nadziei na to, że intensywna terapia będzie mogła w sposób skuteczny im pomoc).

Po przyjęciu na oddział intensywnej terapii pacjenta z COVID-19 i zapotrzebowaniem na tlen, w początkowej fazie staramy się podawać tlen przez specjalne rurki donosowe, a jeśli jest potrzeba przez specjalna maszynę i maskę, która umieszcza się na twarzy pacjenta. Jeśli to nie wystarcza, to podejmuje się decyzje o intubacji (czyli o umieszczeniu specjalnej rurki w gardle, która podłącza się do respiratora). Respirator wspomaga oddychanie pacjenta, a pacjent jest w stanie śpiączki farmakologicznej, tak aby ułatwić wentylację. Tak jak opisałam powyżej, pacjentów z COVID-19 często umieszcza się podczas wentylacji na brzuchu, ponieważ wtedy utlenienie płuc jest lepsze. Stosuje się takie metody wentylacji, aby nie doprowadzić do uszkodzenia płuc. Jeśli respirator nie wystarcza, możliwe jest podłączenie maszyny zastępującej serce i płuca, tzw. ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), ale nawet w dużych szpitalach jest tylko kilka takich urządzeń, więc dostępność do nich nie jest duża. Zaobserwowano również, że pacjenci z COVID-19 na intensywnej terapii maja większa skłonność do zakrzepów, dlatego wprowadza się leczenie przeciwzakrzepowe bardziej agresywne niż przy innych schorzeniach. Częstym problemem jest również niewydolność prawej komory serca, najprawdopodobniej dlatego, że ze względu na wysokie ciśnienia potrzebne do prawidłowej wentylacji, krew trudniej wraca z do serca i następnie do płuc. Pacjenci ci często maja obniżone ciśnienie krwi ze względu na niedostateczny powrót krwi żylnej do serca.

 

Hospitalizacja pacjentów z COVID-19 na intensywnej terapii to wyzwanie, ponieważ szpitale mają duże obłożenie, nie ma efektywnego leczenia przeciwwirusowego, jest mało środków protekcyjnych dla personelu. A jednocześnie, w co musza się uzbroić zarówno pacjenci jak i lekarze, to jest ogromna cierpliwość, bo wiadomo, że potrzeba czasu, aby pacjent z COVID-19 wymagający wspomaganego oddychania wyzdrowiał….

 

Sytuacja epidemiologiczna na 15.04.2020

Wczorajsze dane wskazują na dalszy spadek liczby nowo hospitalizowanych pacjentów, osób przebywających w szpitalach z COVID-19, pacjentów wymagających hospitalizacji na intensywnej terapii i wymagających wspomaganego oddychania. Szczyt zachorowań przypadł na początek kwietnia, teraz obserwujemy bardzo wolny spadek hospitalizacji.

Liczba nowo zdiagnozowanych osób z COVID-19 wczoraj to 2454 osoby, całkowita liczba zdiagnozowanych osób w Belgii to 33573 osoby.

I tak wczoraj 250 osoby zostało przyjętych do szpitala z powodu COVID-19, a 239 osób zostało wypisanych do domu. W szpitalach w Belgii są hospitalizowane 5524 osoby z powodu koronawirusa (to jest mniej o 12 osób niż w poprzednim dniu). 1204 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii (mniej o 22 osoby niż przedwczoraj). 889 osób wymaga wspomaganego oddychania (to o 26 osób mniej niż przedwczoraj). Wczoraj zmarły niestety kolejne 283 osoby z powodu COVID-19 co oznacza, że od 13 marca z powodu koronawirusa w Belgii zmarło 4440 osób.

Tendencje spadkowe liczby nowych hospitalizowanych pacjentów, jak również mniejsza liczba pacjentów hospitalizowanych na intensywnej terapii mówi o tym, że szczyt pandemii mamy za sobą, ale niestety ten spadek hospitalizacji postępuje bardzo wolno (w porównaniu z tym jak pandemia postępowała wywołując wzrosty hospitalizacji w początkowej fazie rozwoju). Na razie nie wolno wychodzić z domu, ponieważ jeśli przestaniemy się stosować do zasad izolacji socjalnej, zaobserwujemy kolejny szczyt zachorowań. Niestety, dużo wirusa jeszcze cyrkuluje w społeczeństwie i dlatego szanse na zakażenie przy niestosowaniu się do reguł izolacji socjalnej są duże. Dzisiaj Rada Bezpieczeństwa w Belgii zadecydowała, że nie złagodzi aktualnych środków zapobiegawczych i będą obowiazwyale one przynajmniej do 3 maja.

 

Obiecałam, że będę codziennie informować o tym, ile pieniędzy udało się zebrać w naszej zbiórce na szpital w Belgii i w Polsce.

Na dziś jest to 1172 euro! Super!

Nadal nie udało mi się aktywować możliwości sprzedaży ebooka na stronie, tak aby po jego kupieniu za 1 euro, pieniądze od razu zostały przesłane na konto Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego, a następnie po zakończeniu zbiorki, co do centa na szpital w Belgii i w Polsce.

Dopóki sprzedaż ebooka nie ruszy proponuję, żeby wpłacać pieniądze na konto naszego Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego:

Association Médicale Belgo-Polonaise

IBAN: BE69 2100 5304 2278

Przy wpłacie proszę podać swój email (nie można wpisać @, więc proszę po prostu napisać małpa), tak aby można było przesłać ebooka oraz zaznaczyć, na który szpital w Belgii i ewentualnie w Polsce chcieliby Państwo przeznaczyć pieniądze.

W Belgii proponuje wybrać z tych szpitali:

– Szpital Uniwersytecki AZVUB w Brukseli (UZ Brussel) na Jette

– Szpital Uniwersytecki Świętego Łukasza (UCL) w Brukseli

– Szpital Uniwersytecki w Leuven (UZ Leuven)

– Szpital Uniwersytecki w Liège (CHU Sart Tilman)

 

Życzę wszystkim jak najlepszych, spokojnych i bezwirusowych Świąt Wielkanocnych.

Pozdrawiam również wszystkich bezwirusowo,

Agnieszka Ciarka

 

Telekonsultacje/Wideokonsultacje kardiologia:

https://www.ciarkaprocardio.pl/rejestracja-umow-sie-do-lekarza/

Tel. 0471 74 18 60

Blog: https://www.ciarkaprocardio.pl/blog/

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search