Dzieci nie są motorem napędzającym epidemie COVID-19! Naukowcy wyjaśniają, dlaczego! Po pierwsze: dzieci są mniej narażone na ryzyko infekcji w kontakcie z pacjentem niż dorośli. A po drugie, jeśli mają wirusa, prawdopodobnie przekazują go mniej efektywnie innym niż dorośli.

Dlaczego tak mało dzieci trafia do statystyk covid-19 jako „potwierdzone przypadki”? Ponieważ proporcjonalnie mniej dzieci jest zakażonych? Albo dlatego, że nie mają one objawów częściej niż osoby dorosłe i dlatego są mniej zbadane? Czy zakażone dzieci, które nie wykazują żadnych objawów choroby, a zatem są pozornie zdrowymi, „cichymi” nosicielami wirusa? Są to bardzo ważne pytania, a odpowiedzi na nie są bardzo istotne w planowaniu strategii wyjścia z lockdown. Bo jeśli więcej będziemy wiedzieć o infekcjach wśród dzieci i sposobie przenoszenia wirusa, będziemy wiedzieć, czy musimy się martwic, jeśli nasze dzieci wkrótce wrócą do żłobków, przedszkoli i szkol.

Kilka badań, które pojawiły się w ostatnich dniach, dostarcza obecnie elementów układanki na temat roli dzieci w tej epidemii.

 

Fakt nr 1: w przeciwieństwie do wcześniejszych hipotez, dzieci mają znacznie mniejsze niż dorośli ryzyko zakażenia w kontakcie z pacjentem covid-19.

Fakt nr 2: Jeśli dzieci są nosicielami wirusa SARS CoV-2, mają w gardle tyle samo wirusa co dorośli z tym wirusem (niezależnie od tego, czy mają objawy, czy nie).

Uwaga! 3: W praktyce dzieci i młodzież rzadko zarażają innych wirusem, prawdopodobnie dlatego, że rzadziej kaszlą i maja mniejsza objętość płuc (i wtedy rzadziej „uwalniają” wirusa do otoczenia).

 

Wielką obawą epidemiologów, rodziców i nauczycieli jest to, że dzieci tworzą „mosty infekcyjne” między rodzinami lub między domem a szkołą.

A jednak badania Holendrów dowodzą, że dzieci nie są często „przenosicielami” wirusa do swoich rodzin (dla porównania, dzieci bardzo często są „przenosicielami” wirusa grypy). I tak badacze zanalizowali kontakty pacjentów z COVID-19 z innymi potwierdzonymi przypadkami zachorowań. W przypadku nieletnich z wirusem SARS CoV-2, których kontakty zostały zidentyfikowane w tym czasie, badacze nie znaleźli żadnych nowych zakażeń, które dziecko lub młoda osoba mogłyby spowodować u innych. Zgodnie z ta analiza, większość zakażeń występuje wśród osób w wieku 40 do 80 lat.

Ludzie starsi są najbardziej narażeni na ryzyko

Zupełnie nowe badanie opublikowane niedawno w prestiżowym magazynie Science dowodzi ze to właśnie osoby starsze są najbardziej narażone na zakażenie. Badacze podzielili kontakty potwierdzonych przypadków na trzy kategorie wiekowe: dzieci (0-14 lat), osoby dorosłe (15-64 lata) i osoby starsze (powyżej 65 lat). Dzieci, które miały kontakt z potwierdzonym przypadkiem COVID-19, okazały się mieć znacznie mniejsze ryzyko zarażenia się niż dorośli. Ryzyko związane z dziećmi wynosiło tylko jedną trzecią ryzyka kontaktu z dorosłymi. Osoby powyżej 65 roku życia miały najwyższe ryzyko zakażenia w kontakcie z pacjentem covid-19: o 50 procent więcej niż osoby w wieku 15-64 lat.

 

Wirus w gardle

Wszystko to oczywiście rodzi pytanie o to, co dzieje się w ciałach dzieci w inny sposób niż u dorosłych. Jest już pewne, że nie można tych różnic wyjaśnić zmniejszona liczba kopii wirusa w górnych drogach oddechowych u dzieci. Otóż badacze z Niemiec udowodnili, że dzieci mają w gardle tyle samo cząstek wirusa co dorośli. Nie ma znaczenia czy dzieci mają objawy, czy nie, wirus jest obecny, więc teoretycznie dzieci powinny zarażać tak jak dorośli.

Jednak w praktyce jest inaczej. Dlaczego? Wiemy teraz, że dzieci z SARS CoV-2 są mniej narażone na zakażenie, jeśli maja kontakt z osoba chora, i wiemy, że dzieci z SARS CoV-2 mają mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niż dorośli. Objawy takie jak kaszel prawdopodobnie odgrywają bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa. Tak więc nawet jeśli dzieci mają w gardle tyle samo wirusa, co dorośli, wirus musi się mniej rozprzestrzeniać w ich otoczeniu. Dodajmy do tego fakt, że dzieci mają również mniejszą objętość płuc. Ich kropelki wirusa nie dotrą tak daleko, jak te dorosłych, przy okazji kaszlu.

 

Wszystko to powinno trochę uspokoić nauczycieli, którzy mają mniej ścisły kontakt z dziećmi w szkole. Może również uspokoić rodziców, którzy odsyłają swoje dzieci z powrotem do szkoły i być może obawiają się zarażenia przez swoje dzieci.

 

Stad rodzi się pytanie, dlaczego wszystkie dzieci nie mogą nagle wrócić do szkoły? Jednak jest to niemożliwe, ponieważ nie można byłoby zapewnić w pełnych klasach zachowania dystansu socjalnego, a ponadto pamiętać trzeba o rodzicach i dziadkach, którzy odprowadzają dzieci do szkoły, a wiemy, że bliski kontakt pomiędzy osobami dorosłymi stanowi ryzyko.

 

 

Sytuacja epidemiologiczna na 30.04.2020

Dalszy spadek liczby hospitalizacji z powodu COVID-19, zmniejsza się istotnie liczba pacjentów na intensywnej terapii. Aktualnie leży w szpitalach 3609 pacjentów z CVOID-19. Liczba pacjentów na intensywnej terapii spadla do 769 osób. Wczoraj zmarło niestety kolejne 111 osób z powodu COVID-19.  Całkowita liczba zgonów z powodu COVID-19 w Belgii to 7594. Na całym świecie zostało zdiagnozowanych ponad 3 mln osób z COVID-19, około 230000 osób zmarło.

 

Obiecałam, że będę codziennie informować o tym, ile pieniędzy udało się zebrać w naszej zbiórce na szpital w Belgii i w Polsce.

Na dziś jest to 1822 euro! Super! Już prawie dwa tysiące euro!  Brawo my!

Nadal nie udało mi się aktywować możliwości sprzedaży ebooka na stronie, tak aby po jego zakupieniu za 1 euro, pieniądze od razu zostały przesłane na konto Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego, a następnie po zakończeniu zbiórki, co do centa na szpital w Belgii i w Polsce.

Dopóki sprzedaż ebooka nie ruszy proponuję, żeby wpłacać pieniądze na konto naszego Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego:

Association Médicale Belgo-Polonaise

IBAN : BE69 2100 5304 2278

Przy wpłacie proszę podać swój email (nie można wpisać @, więc proszę po prostu napisać małpa), tak aby można było przesłać ebooka oraz zaznaczyć, na który szpital w Belgii i ewentualnie w Polsce chcieliby Państwo przeznaczyć pieniądze.

W Belgii proponuję wybrać z tych szpitali:

– Szpital Uniwersytecki AZVUB w Brukseli (UZ Brussel) na Jette

– Szpital Uniwersytecki Świętego Łukasza (UCL) w Brukseli

– Szpital Uniwersytecki w Leuven (UZ Leuven)

– Szpital Uniwersytecki w Liège (CHU Sart Tilman)

 

Pozdrawiam wszystkich bezwirusowo,

Agnieszka Ciarka

 

Telekonsultacje/Wideokonsultacje kardiologia:

https://www.ciarkaprocardio.pl/rejestracja-umow-sie-do-lekarza/

Tel. 0471 74 18 60

Blog: https://www.ciarkaprocardio.pl/blog/

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search